De brenner for Jesus

De brenner for Jesus

Margunn sitter særlig igjen med én ting etter å ha snakket med teologistudentene i Etiopia: De brenner for Jesus og for at flere skal få høre evangeliet.

Margunn Østebø er på tur til Etiopia for å se på misjonsarbeidet NLM ung er med og støtter der, gjennomSiembra-prosjektet 2013/14.

Er du ikkefast giver i Siembraennå? Du kanbli det her!

I dag har vi vært hele dagen på Tabor Evangelical College, som NLM samarbeider med Mekane Yesus-kirken om å drive.

Som elev på  NLM sin misjonshøgskole i Norge, ble jeg veldig fascinert over hvordan virkeligheten er her i Etiopia, fordi den er ganske annerledes enn hjemme.

I Norge jobber vi hardt for å rekruttere flere elever til misjonshøgskolen og våre bibelskoler. I Etiopia er listene lange over folk som ønsker å begynne på Tabor, men som ikke kan på grunn av plassmangel.

De ønsker å stå i tjenesten for evangeliet uansett hva det kan komme til å koste

Jeg fikk intervjue  noen av elevene som går på skolen. De har veldig forskjellige bakgrunner og ulike grunner til at de valgte å studere teologi, men det er særlig én ting jeg sitter igjen med etter å ha snakket med dem: De brenner for Jesus og for at flere skal få høre evangeliet.

De jeg har prata med har inspirert meg. Det virker som de har slik en lengsel etter å lære mer. De ønsker å stå i tjenesten for evangeliet uansett hva det kan komme til å koste. Og før de er klare for en slik tjeneste, trenger de å bli utrustet og styrket i troen på sin frelser.

Men også disse trenger å høre evangeliet!

Disse ungdommene er  aktive studenter. Ikke slike som meg, som prøver å skumme gjennom det viktigste i pensum, slik at jeg gjør det greit på eksamen, men de studerer teologi for å lære. Lære om Gud, hvem han er og hva han har gjort for oss. De ønsker å bli fylt av hans Ord og hans kraft, slik at de kan dra ut i verden og forkynne evangeliet etterpå. Noen av dem har tenkt å dra tilbake til hjemstedet sitt.

Noen steder og i noen stammer er det lite populært å komme og forkynne kristen tro. Men også disse trenger å høre evangeliet! Enten folk er likegyldige, åpne, fiendtlige, positive eller hatefulle overfor Jesus, så trenger de å høre at han er Guds sønn og verdens frelser. At han er Veien, Sannheten og Livet.

Jeg vil også ha en slik holdning til misjon. Til mitt eget folk. Menneskene rundt der jeg bor, de som bor på mitt hjemsted, og alle jeg møter i hele den vide verden. Jeg har lyst til å leve ut at jeg vet de trenger Jesus, og at det er jeg og du som kan fortelle dem om ham. Tenk at vi får lov til å være med på noe sånt!