De to utgangene på livet

De to utgangene på livet

Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes.

Tema

Tema på iTro i januar er «Evig».

Saken ble først publisert januar 2014.

Mange ganger har jeg sagt til meg selv: Tenk om alle til slutt hadde blitt frelst! Hadde ikke det vært en flott tanke? Så vondt det gjør å tenke på de mange som ikke er frelst!

Nå sier Bibelen på mange steder og på mange måter at det ikke skal gå slik at alle blir frelst til slutt. Lignelsen om den store dommen som Jesus fortalte slutter med at noen blir frelst, andre går fortapt (Matt 25,31-46). Ikke alle har navnet sitt skrevet i «livets bok» (Joh Åp 20,11-15). De blir for alltid plassert «utenfor» Det nye Jerusalem (Joh Åp 22,15).

Men om det likevel hadde vært slik at Gud til slutt får alle til å ombestemme seg – hva ville det gjøre med troen vår? Er du klar for et tanke-eksperiment?

Hvis alle til slutt blir frelst, ville det bety at våre valg likevel ikke betydde noen ting

Gud manipulerer ingen

Hvis virkelig Gud til slutt skulle sørge for at alle ville ombestemme seg – hvilken Gud ville vi da ha? Her har han gjennom hele bibelhistorien vist seg som en rettferdig Gud som gjør hva han lover. Og han har mange steder og på mange måter sagt at han har gitt oss valget. Skulle han så til slutt likevel overkjøre våre valg, fordi det var dumme valg eller fordi konsekvensene ville være så fryktelige?

Gud respekterer et nei

Da Gud skapte mennesket, skapte han oss i sitt bilde. Til forskjell fra dyrene, som handler etter instinkter, har han gitt oss valgets mulighet.

Hvis alle til slutt blir frelst, ville det bety at våre valg likevel ikke betydde noen ting. For i livets største spørsmål ville han da overkjøre våre valg. Hele synet på hva et menneske er ville da bli forandret.

Gud ville bli en manipulerende Gud, mennesket ville bli en slags robot

Frelsen er en virkelig redning

Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes fra vår synd og fra Guds vrede. Frelsen blir vår når vi tar imot denne gaven. Hvis nå likevel alle skulle bli frelst, var da hele Jesu frelsesverk unødvendig? Eller er frelsen ikke en gave den enkelte får ta imot frivillig?

Troens største paradoks

Altså ville både bildet av Gud, mennesket og frelsen bli helt forandret om virkelig alle til slutt blir frelst. Gud ville bli en manipulerende Gud, mennesket ville bli en slags robot eller en skapning som likevel ikke kunne gjøre selvstendige valg. Og Jesu frelse ville vært unødvendig, eller den ville bli påtvunget alle. Men først og fremst er tanken på at alle til slutt blir frelst i strid med en mengde bibelord. Det avgjør saken.

Når Paulus har drøftet denne såre tanken om dommen og fortapelsen sier han: «Fordi vi kjenner frykten for Herren søker vi å vinne mennesker» (2 Kor 5,11). Både frykten og kjærligheten drev ham til misjon: «For Kristi kjærlighet tvinger oss» (2 Kor 5,14).

Ill.foto: jjMustang_77 @ flickr