Det kristne fellesskapet – online

Det kristne fellesskapet – online

Teknologien har gitt nye muligheter for evangelisering, hva har dette å si for den tradisjonelle menigheten?

Tema

Tema på iTro i juni er «Media»

Internett har blitt en god arena for å få åndelig påfyll for oss kristne. iTro er selv ett eksempel på dette. Også andre kanaler som YouTube og podcasts gir tilgang til prekener og annet påfyll. Bedehus, kirker og skoler har tradisjonelt sett hatt ansvaret for den kristne trosopplæring rundt om i det norske land. Med ny teknologi oppstår det nå nye muligheter, men det skaper også nye utfordringer.

mulighet til å finne talen på nett i ettertid.

YouTube gir tilgang  til en hel rekke taler som er publisert. Særlig amerikanske menigheter benytter seg av video-taler. Når vi sitter hjemme i stua, kan vi høre taler av store predikanter som vi ellers sannsynligvis aldri ville hørt “live”.

En annen ting  som kanskje er enda mer utbredt er taler via podcast. Dette er ikke bare et fenomen i den vide verden, men brukes også aktivt her i Norge. Misjonssalen Oslo (min forsamling) legger ut taler på podcast hver uke, det samme gjør mange andre menigheter, bl.a. Filadelfia og Storsalen i Oslo, Misjonssalen i Sandnes og Salem i Bergen. Hvis jeg ikke har muligheten til å gå på møte en helg, eller har lyst å høre en tale over et spesifikt tema, er gir det meg mulighet til å finne talen på nett i ettertid.

Det er mye materiale tilgjengelig, dette krever at man er litt kritisk til hvor man får sitt påfyll.

«Technology is not vital to the church, but an amazing tool for encouraging vitality.” (Bobby Gruenewald – LifeChurch.tv)

Teknologien har gjort  at det er lett å dele materiale, og man kan slippe å arbeide dobbelt med noe som allerede er utarbeidet. Teknologiske nyvinninger er ikke kun et “Babels tårn”, men en mulighet som må utnyttes, noe f.eks. LifeChurch.tv har gjort gjennom bibel-appen “YouVersion” som har blitt nedlastet til 142 millioner duppeditter.

Spørsmålet er derimot  om vi er bevisste på hva vi søker opp, bevisste på hvem vi hører på. Det er mye materiale tilgjengelig, dette krever at man er litt kritisk til hvor man får sitt påfyll. Kjenner vi til teologien i denne amerikanske menigheten, eller til denne pastoren? Er det noe vi må være spesielt oppmerksom på i forkynnelsen? Tenker vi nøye gjennom dette, eller er vi altoppslukende?

“En menighet er ikke kun en talerstol, men et fellesskap av kristne.

YouTube eller podcasts  er fine verktøy for evangelisering, men kan aldri være en erstatning for en menighet. En menighet er ikke kun en talerstol, men et fellesskap av kristne. Dersom samfunn med andre kristne prioriteres bort på grunn av lett tilgjengelig påfyll online, fungerer ikke teknologien som et godt verktøy. Brødrefelleskap handler ikke bare om å få, men også om å gi.

Medier er et fantastisk  verktøy som vi også må bruke til å spre evangeliet og få påfyll. Likevel bør det aldri erstatte kommunikasjon ansikt til ansikt, men heller søke å komplementere det. Som vi leser i Apostelgjerningene: “De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.” (Apg 2:42). En guide til oss for hvordan vi bør tenke: Vi må være bevisste på hva som blir forkynt, og fellesskapet med andre kristne må ikke gå tapt.

Foto: Ministerio TIC Columbia @ flickr