Et nytt bud

Et nytt bud

Var det et bud eller et råd?

Tema:

Tema for iTro i september er «alt skal bli nytt».

I noen situasjoner  veier man ordene sine ekstra nøye.

En slik situasjon  er blant annet når man skal reise bort fra noen og ikke se dem igjen på en stund. Da er det kanskje ikke fullt så viktig å diskutere hva man liker best av pepsi og cola. Da vil man si noe som betyr noe.

”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre” (Joh 13,34-35

Dette sa Jesus  til disiplene sine bare noen dager før han ble korsfestet. Jesus hadde nå levd sammen med disiplene sine i tre år, og visste at tiden begynte å ta slutt for vandringen sammen med dem på denne måten. Han visste at han i den anledning måtte gi dem noe viktig å ta med seg videre.

Det han sa til dem var ikke bare et godt råd

Men det han  sa til dem var ikke bare et godt råd. Det var et bud! Slik er det formulert på en litt annen måte i 1. Joh 3,23:

”Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd”

 

Å vise kjærlighet er etvitnesbyrd

Å vise kjærlighet  til de man har rundt seg, er ikke bare noe man skal gjøre bare fordi det kjennes rett ut, eller som en ting som er bra å gjøre. Det er et bud fra Jesus! Men hva er så målet med dette budet?

”Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut ogbære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!” (Joh 15,16-17)

Å elske hverandre  er rett og slett et vitnesbyrd om at vi er sendt av Gud, at vi er Guds barn. Vi skal få gi hans kjærlighet videre til de vi møter på skole, fotballtrening, jobb osv.

Vi har en  Gud som bryr seg om mennesker på alle plan. Han vil ikke bare at vi skal bli frelst og kjenne påhanskjærlighet, men at vi skal sørge for hverandre her på jorden. Vi skal ikke bare gå med Guds ord til de vi møter. Vi skal også gå med hans kjærlighet. Det er en stor oppgave, men én ting vet jeg: Gud har nok kjærlighet til alle!

Hvordan kan man leve ut dette budet i praksis? 

Ill.foto:  © Chariclo – Fotolia.com