Etiopia

Etiopia

Hva vet du om månedens misjonsland? Test deg selv

Vet du dette?

 1. I hvilken verdensdel ligger Etiopia?
 2. Ligger landet sør eller nord for ekvator?
 3. Hvor stor del av befolkningen regnes som kristne?
  Svaralternativ: 1. Ca 5% 2. Ca 20% 3. Ca 60 %
 4. Hva heter bibel- og misjonsskolenEECMY driver i Awasa?
 5. Hva står EECMY for?
 6. Hvor lenge har NLM drevet arbeid i Etiopia?
 7. Hvilket år er man i nå, ifølge den etiopiske kalender?
  (Fasit nederst)

Selv om det er mange kristne i Etiopia finnes det også mange områder som ikke er nådd med evangeliet. Disse områdene er det NLM og EECM prioriterer i evangeliseringsarbeidet.

Be for Etiopia
– Be for misjonærene og familiene deres
– Be for bibel- og misjonsskolen Tabor
– Be for det evangeliske arbeidet, blant annet bibeloversettelse

Les mer om arbeidet i Etiopia på nlm.no

Fasit: 1. Afrika. 2. Nord. 3. Svaralternativ 3. Ca60%. 4. Tabor. 5. Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (Mekane Yesus-kirken)6. 1948. 7. 2003.

 

Foto:maps.google.com

 

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.

Månedens misjonsland i januar erEtiopia.