Framgang er å bli

Framgang er å bli

Tro er steg én, men handling er ikke steg to.

Tema

Tema på iTro i januar erAction.

Jesus sier at  de som elsker han holder hans bud. Han sier også at vi skal elske Gud, oss selv og vår neste (og vår fiende). Og han sier at vi skal fortelle hele verden om han. (Blant annet i Joh 14,15, Matt 22,37-39, Matt 5,44 og Mark 16,15.)

En kristen bekjenner Jesus Kristus som sin frelser. Da blir det litt problematisk å ikke ta det han sier på alvor. Å ta det Jesus sier på alvor krever handling. For om ikke troen i seg selv krever handling, så krever Jesus handling.

So far so good. Men la oss gå litt tilbake. Før handlinga kommer inn i bildet.

Å kunne se på korset med glede, ikke med skam

Hvem tror du  på? Hvem er Jesus? Hvem er Gud, din Far i himmelen? Hvem er Den Hellige Ånd? Hva med å kunne se på korset med glede, ikke med skam? Å kunne se på Gud som en barmhjertig Far, ikke som en streng dommer. Å vite at Den Hellige Ånd finnes, for deg. Å være Jesu brud og Guds barn, og i tillegg ha Den Hellige Ånd boende i seg, det er jo ikke så verst.

Å tro er steg én, men handling er ikke steg to. Et steg to innebærer ofte at vi går videre fra steg én. Gjør vi det her får vi et problem. Vi vil gjerne ha progresjon, gå framover. Nå steg to og tre og fire. Men her kommer framgangen bare ved å bli på steg én.

Så hva med handling da? Er det nå vi skal slå fast at den kommer når man er (og fortsetter å være) på «steg én»? Kanskje vi skal det? Iallfall delvis.

Vi har en hel haug av andre ting som roper høyere på oss

Delvis fordi det  ikke går av seg selv å være på steg én. Vi mangler ofte viljestyrke til å bruke tid med Gud. Vi har en hel haug av andre ting som roper høyere på oss. Noen ganger er det lett for Satan å holde oss unna Jesus. Det kan være frustrerende å finne ut at man ikke nødvendigvis ønsker å bruke tid med Gud i dag, selv om det var helt konge i går. Derfor er det viktig med struktur og vaner. Det høres ikke veldig åndelig ut, men vi trenger det. For hva skjer om du bare skal lese i Bibelen når du har lyst, men du må være midt i lesinga for å finne ut at du har lyst?

Når vi oppdager at vi ikke lever sånn som Gud vil har vi to muligheter. Vi kan gå for en quick fix: Gjøre mer. Gjøre det bedre. Gjøre det rette. Eller vi kan gå for en mer langsom og langsiktig fix: Gå til kilden. Bli kjent med han som skapte oss, han som tok vår straff, han som gir oss livet. Og fortsette å bli kjent. La oss forandre av ham.

Ill.foto:  IvanClow på flickr