Fremtid og håp

Fremtid og håp

Gud gir meg håpet tilbake, selv om jeg vet det vil koste å følge Han. 

Serie:

Veronika Folkestad (22) skriver i dag om sitt favorittvers. Hun jobber for tiden ved GBA ships.


«For jeg vet  hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Dette verset er  hent fra Jeremia 29:11, og har betydd mye for meg i flere år nå. Gud har talt mye til meg gjennom dette verset.

Jeg så ingen håp eller framtid for mitt liv

Tidligere så jeg  ingen håp i livet mitt. Jeg var sjuk, noe som har gjort min oppvekst ganske tung. Jeg så ingen håp eller framtid for mitt liv.

Men Gud slutta  aldriå minne meg om dette verset! Nå som jeg er på Logos Hope (misjonsskip), kan jeg tydelig se at Gud har gitt meg håp og framtid i livet. Gud gir meg håpet tilbake, selv om jeg vet det vil kosteå følge Han.

Når Gud lover noe, glemmer han det ikke

 

Det er godt  å vite atGudselv lover noe, glemmer Han det ikke. Om du er en av de som ikke ser håp i livet, vil jeg utfordre deg til å begynne med en enkel bønn hver dag: «Gud, la meg se fred, håp og framtid i livet mitt. Amen.»

Ill.foto:  The Quilted Turtle