Fri vilje – eller?

Fri vilje – eller?

Har vi en fri vilje, eller er vi egentlig bare programmerte roboter, som tror vi har det?

For noen dager siden ble det utført en litt spesiell vielse. ”Presten” I-Fairy er 1,30 meter høy, har blinkende øyne og hestehale av plastikk, og for anledningnen var han pyntet med en blomsterkvast på hodet. Ekteparet Shibata ble nemlig som første ektepar i verdenviet av en robot! Men er dette egentlig så oppsiktsvekkende? Og er det egentlig noe forskjell mellom mennesker og roboter? Har vi egentlig det vi ofte kaller en ”fri vilje”?

Både de som tror på Gud og de som ikke gjør det lurer av og til på dette. Vi kan høre om filosofer som kommer fram til at det vi gjør, det gjør vi ikke av fri vilje! Det er et resultat av alt som har påvirket oss, både genene våre, reklame, forventninger andre har til oss, hva venner sier, og andre ting. Den ”frie viljen” er aldri helt fri, den er påvirket av ting utenfor oss selv. Vi er på en måte litt programmert til å gjøre det vi gjør.

And that’s society’s fault because…?

En av gangene Homer Simpson ble konfrontert med hvor håpløs og egoistisk han var, og om alle feilene han hadde gjort, svarer Homer spørrende ”And that’s society’s fault because…?”, mens han venter på at anklageren skal forklare hvorfor det er samfunnets feil at han har blitt påvirket til å gjøre som han hadde gjort. Og han blir overrasket når han faktisk får høre at ”Det er din feil!”.

For samme hvor mye vi har blitt påvirket av andre enn oss selv, er det til syvende og sist vi selv som tar et valg. Og vi står ansvarlig for det vi gjør, både overfor samfunnet og Gud. Derfor kan det være lurt å tenke litt over hva vi utsetter oss for av påvirkning. Jeg liker ”kampanjen”Bibelen på 365dager, fordi den sier noe om at vi vil la oss påvirke av Gud, og det han vet er best for oss.

Gud har altså valgt meg. Med SIN frie vilje

For også som kristen tror jeg at jeg blir påvirket av ting. Ikke bare av TV-reklamer og venner, men også av åndskrefter. Jeg tror Satan prøver å lokke meg bort fra Gud, og til å gå min egen vei. Han vil påvirke meg til å velge det som kanskje på kort sikt virker fristende, men som på lengre sikt er med å skade både meg, de rundt meg og forholdet mitt til Gud. Arvesynden har også ”programmert” meg sånn at jeg i utgangspunktet ikke søker Gud, men heller tenker på meg selv først.

Jesus sier at uten ham kan vi ingenting gjøre (Joh 15,5), og jeg tror ikke det bare er fornuften min som gjør at jeg er kristen. Det er takket være Gud at jeg ble en kristen og kan fortsette å være det.

Så jeg er ikke en robot, men jeg har heller ikke en totalt fri vilje, der jeg upåvirket av omgivelsene står 100 % fritt i alle situasjoner jeg kommer opp i.

Det er ikke jeg som har valgt Gud, det er han som har valgt meg, og ut fra det vi kan lese i Bibelen er det alt annet enn en selvfølge at han skulle gjøre det. Men det har han altså. Med SIN frie vilje.

Foto:bohman på flickr.com

Tema

Temaet i mai er Lev!