Frykte en som elsker oss?

Frykte en som elsker oss?

- Å nærme seg Gud uten nåden i Jesus er en skremmende greie, sier Andreas Hegertun.

Søker du på ordetgudsfrykti norsk ordbok kommer det opp en henvisning til Bibelen. Gudsfrykt henger sammen med det å være kristen, men skal vi frykte noe vi da? Gud elsker oss jo.

Andreas Hegertun tror at gudsfrykt har blitt et gammeldags ord. Det gir oss ikke så mye mening lenger, og handler mest av alt om respekt.
– Gud har skapt alle ting, og er over alle mennesker og makter, derfor skal vi ha respekt for Han. Du kødder ikke med Gud, fordi det er den sterkeste kraften som noen gang har eksistert, og vil eksistere, sier han, og sammenligner denne typen frykt med hvordan du ville møtt verdens mektigste mann.
– Det handler ikke om frykt som i redsel, men som iærefrykt.

Å nærme seg Gud uten nåden i Jesus er en skremmende greie

Når Andreas snakker om gudsfrykt bruker han mange ord på å snakke om at Gud er hellig. Det er en viktig sammenheng der.
– At Gud er hellig betyr at Han ikke tolererer ondskap, egoisme, eller at vi bruker andre mennesker for vår egen nytelse. Det er godt for oss, i møte med andres ondskap, å vite at dette ikke er noe Gud driter i. Når vi innser det, at Gud bryr seg om menneskenes smerte, men er som en far som beskytter barna sine, da opplever jeg nåden som enda større.

– Å nærme seg Gud uten nåden i Jesus er en skremmende greie, men fordi Jesus viser oss det gudsbildet han gjør, kan jeg med frimodighet nærme meg Gud, sier Andreas. Og nå er han inne på sammenhengen mellom gudsfrykten og Guds kjærlighet.

– Se for deg et kjærestepar. Du har verdens mest fantastiske kjæreste, som alltid elsker deg, som tilgir, gir nye muligheter, som venter på deg, gråter og gleder seg med deg. Møtt med en sånn kjæreste, vil det gjøre deg likegyldig? Vil det gi deg lyst til å elske tilbake, eller frihet til å drite i denne kjæresten og behandle henne dårlig? Sannheten er, at hvis noen elsker deg på en sånn måte, så er det en type kjærlighet som er så fantastisk at vi vil ta vare på den. Vi spør oss ikke hvor mye jeg kan drite i denne og fortsatt beholde kjæresten. Spørsmålet blir heller; Hvordan kan jeg være en best mulig kjæreste tilbake?

Andreas bruker eksempelet for å understreke at Guds kjærlighet til oss drar oss mot Jesus, og ikke bort fra han.
– I kjærligheten vil vi også få en sunn gudsfrykt, fordi ingen driter i en som elsker, sier han.

Gudsfrykt gjør ikke nåden mindre, den gjør nåden større

Derfor er gudsfrykt og kjærlighet til Gud to ting som henger sammen. Det ene utelukker ikke det andre, men gudsfrykten gjør heller ikke nåden mindre.
– Vi mennesker leter etter sannhet, og vil ha et sant bilde av Gud. Oftest betoner vi noen sider ved Gud, og fordi vi er begrensende som mennesker, gjør vi det på bekostning av andre sider av Gud. Hvis vi får et bilde av Gud, sombarenådig, risikerer vi å sitte igjen med feil bilde.

– Vi skal altså både frykte og elske Gud. Er det ikke egentlig motsetninger?
– Det er slik med den kristne troen. Vi tror på skarpe motsetninger, som gir et bilde det er umulig å forstå helt, men som er utrolig vakkert. Gudsfrykt gjør ikke nåden mindre, den gjør nåden større.

Foto:txato på flickr.comog privat.

Temaet i februar er Elske.