Gud har lovet at han vil være med oss, men lover Gud oss alltid trygghet?

Gud har lovet at han vil være med oss, men lover Gud oss alltid trygghet?

Gud har gjennom Jesus gitt oss et løfte om trygghet for evigheten. Det er ingenting i denne verden som kan skille oss fra dette løftet.

Tema

Denne saken ble skrevet i 2017 og er republisert og gjengitt med forfatters tillatelse.

Vil du lese om forfulgte kristne er disse bøkene hete tips; Guds Galskap, Lydighetens Galskap og Livsfarlig Tro.

Da jeg var liten sang jeg hver kveld; «Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.» Det er noe trygt med Jesus, som sender engler til å passe på. Selv de som ikke tror ser ut til å vende seg til Gud i vanskelige situasjoner. Tanken på noe større gjør oss trygge.

Gud er med

I bibelen finner vi mange løfter. Gud lover at han vil ta seg av oss og beskytte oss dersom vi stoler på Ham.

«Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.» (Sal 37,5)

Gud gir oss helt klart fred og trygghet i hverdagen. Han er med, men det betyr ikke at vi ikke vil møte utrygge og utfordrende situasjoner.

Gud har lovet oss et liv med mening og vekst, men ikke et lett liv der vi aldri møter motgang. Hvordan skal vi da modnes og vokse? Han ønsker å prøve troen vår slik at vi lærer å stole på ham. Jeg har flere ganger erfart at det er i de situasjonene der jeg selv kommer til kort og er helt avhengig av Gud at Han virkelig blir viktig for meg.

Samtidig er det ikke alle utfordringer som er prøvelser fra Gud. Jeg tror at noe av det som kan føles helt meningsløst, er akkurat det. Vår verden er ikke slik den var ment å være. Men Gud er stor, og kan bruke selv de mørkeste ting til å forme oss. Vi klarer ikke alltid å forstå hvordan. Å stole på at Han har kontroll kan likevel gi oss trygghet, midt i det meningsløse.

Forfølgelse

Samtidig som vi finner løfter om at Gud er med oss, finner vi gjennom hele Bibelen løfter om at det vil koste oss noe å følge Jesus. Dette høres absolutt ikke trygt ut.

«Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.» (Matt 24,9)

«….Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere….» (Joh 15,20)

Denne forfølgelsen har mange kjent på kroppen opp gjennom historien. Det er også mennesker nå, i 2019, som må risikere alt, og gi alt, på grunn av at de elsker Jesus. For oss som kan samles og lovprise uten frykt for å bli fengslet kan det virke uforståelig, hvordan kan Gud mene at også disse menneskene er trygge?

Guds Trygghet

Når Gud lover oss trygghet, er det ikke verdens form for trygghet han snakker om. For verden er utrygg, og en verdslig trygghet vil alltid ha usikre sider og bare en midlertidig beroligende effekt. Gud lover oss ekte trygghet. Himmelens trygghet. Uansett hva som skjer her i verden vil løftene stå fast, han vil være med oss, trøste oss og lede oss. Til sist kan vi også være trygge på at Han vil gi oss evig trygghet, kjærlighet, frihet og glede i himmelen. Det er denne dype tryggheten vi mennesker egentlig lengter etter.

Forfulgte kristne gir oss et sterkt vitnesbyrd om akkurat dette. De har forstått at den evige tryggheten ligger i det Jesus har gjort, og kan gjennom det finne frimodighet og glede midt i all utrygghet og forfølgelse. Livet er nok ikke lett, men hva som venter i himmelen er større enn alt som måtte komme av utfordringer i dette livet. De ber for oss i vesten, om at vi også må finne denne tryggheten og våge å la Gud ha førsteplassen i livet. Det utfordrer meg!

Gud har gjennom Jesus gitt oss et løfte om trygghet for evigheten. Det er ingenting i denne verden som kan skille oss fra dette løftet. Verken terror, forfølgelse eller ondskap. Vi finner trygghet i ham, Jesus ER Tryggheten!

Tema

Denne saken ble skrevet i 2017 og er republisert og gjengitt med forfatters tillatelse.

Vil du lese om forfulgte kristne er disse bøkene hete tips; Guds Galskap, Lydighetens Galskap og Livsfarlig Tro.