Guds barn – igjen

Guds barn – igjen

Jeg forlot ikke Jesus på dagen, men gjennom mange valg.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt på iTro@nlm.no.

Den 10.11.1991, 50 dager etter jeg ble født, ble jeg døpt. Arvesynden jeg hadde blitt født med hadde gjort at sannheten Paulus skriver i sitt brev til Romerne, i kapittel 3 vers 23, også gjaldt meg: ”alle har syndet og mangler Guds herlighet”.

Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Sal 51:7

Akkurat som David (Sal 51) hadde synd helt fra begynnelsen av, har vi også det. Men Gud gir oss tilgivelse og nåde i dåpen. Den 10.11.1991 ble jeg Guds barn.

Valgene

Etterhvert som jeg vokste opp levde jeg et helt vanlig liv. Jeg gikk på ungdomsklubben, nattkaféen og sang i ungdomskoret i kirka. Var aktiv i kristne miljøer med andre ord. Men valg kan snu opp ned på livet. Å forlate Jesus skjer ikke på dagen. Jeg tok valg i livet mitt som førte meg stadig vekk fra Jesus.

”Jeg er kristen”, tenkte jeg, mens livet mitt var ugudelig og syndig, og jeg brydde meg ikke lenger om Guds Ord eller vilje. Etterhvert så begynte jeg å fornekte Jesus helt. Jeg kom til et punkt der alle andre ting i livet mitt var viktigere og større enn Gud. Jeg brydde meg ikke om Ham, leste aldri i Bibelen og ba ikke lenger. Jeg hadde forlatt Ham.

Det gikk opp for meg

Heldigvis så hadde ikke Gud gitt meg opp. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1. Tim 2:4). Han vil at du som leser dette skal bli frelst, eller bli værende frelst. En natt leste jeg en artikkel om synd og hva Jesus hadde gjort for oss. Det gikk opp for meg at jeg var en synder.

Jeg ble veldig lei meg. Først så var alt bare mørkt, fordi jeg innså at jeg aldri kunne frelse meg selv. Men så leste jeg videre i artikkelen om Jesus. Jesus som hang på korset for min skyld. Som bar min synd opp på et kors, og tok den straffen som jeg fortjente på seg.

Riktig nok hadde jeg hørt dette før, men da på den tiden hadde det ikke gått inn til hjerte mitt. Jeg hadde ikke hatt behov for Jesus. Men nå, når jeg så min synd, da trengte jeg virkelig Jesu stedfortredende død! Jeg fikk ta imot Jesus på ny, uten at jeg hadde gjort noe for å fortjene det. Han tilga meg alle mine synder, og jeg ble et Guds barn igjen.

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3:21-24

 

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt på iTro@nlm.no.