Guds kall? Hvordan kan det se ut?

Guds kall? Hvordan kan det se ut?

Pastor i Tremorkirken, Fredrik Ree, skriver at kall kan se veldig forskjellig ut fra person til person.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Alle kristne har fått et kall av Jesus i misjonsbefalingen som handler om å være disippel av Han og leve vårt liv i tjeneste for Han og å danne disipler med måten vi lever livene våre på.

Også ser vi i Bibelen at Gud spesifikt kaller sine folk til å utrette ting i hans rike som han kaller dem til å gjøre. Alt er under paraplyen av misjonsbefalingen og Gud har et hjerte for å hjelpe oss mennesker til å leve ut denne befalingen ved å kalle oss til forskjellige ting som er til hans vilje.

Israelsfolket er i fare og trøbbel på grunn av at deres murer er nede.

Nehemja i Det gamle testamentet er en av disse Gud kalte.

Jerusalem i ruiner

Nehemja bor og jobber i det sekulære Persia-samfunnet. Persia er på denne tiden det største verdensriket med en veldig mektig konge. De tok over verdensdominansen etter Babylon og har nå regjert i flere år.

Jerusalems murer ble knust når Babylon knuste byen deres, templet og muren og tok alle Israelittene i fangenskap tilbake til Babylon. Israelsfolket var i eksil i Babylon i 70 år og Nehemja lever bare noen år etter at Israelittene har blitt løslatt og fått gå tilbake til Jerusalem.

Israelsfolket i fare

Israelsfolket er i fare og trøbbel på grunn av at deres murer er nede.

En bymur på denne tiden var helt avgjørende for å holde fiender unna. Uten bymuren var du sjanseløs når noen angrep deg. En bymur gjorde at du kunne holde fiendene unna og du kunne gjemme deg bak muren.

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud.

De hadde ikke gode nok våpen til å bryte ned en mur, så en mur var ditt beste forsvarsverktøy. For å forstå hvor god en mur var for å forsvare seg så tok det Babylon 2,5 år å stenge Israelittene inn i Jerusalem og sulte dem ut til de klarte å bryte ned muren og komme seg inn (Jeremia 39, 1-2).

Nehemjas kall

En dag kommer det noen fra Jerusalem og forteller Nehemja om nøden Israelittene lider i hjemlandet deres. Nehemja sin reaksjon leser vi om i Nehemja 1,4.

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud.

Nehemja ender opp med å be og faste i flere dager og 3-4 måneder senere får han muligheten til å spørre kongen om å reise å bygge opp igjen muren. Kongen gir han godkjennelse til dette og gir han til og med godkjennelse til å få med seg materiale av tre fra kongens skog til å bygge en sterk og god dør på muren.

Fra arbeidet startet så tok det Nehemja og Israelittene 52 dager å bygge opp igjen Jerusalems murer.

Det står ingen plasser: Gud talte til meg og sa, bygg opp igjen muren.

Det er noe med måten Gud kaller Nehemja på som er veldig spesielt.

Annerledes kall

Men hans kallsopplevelse er ulik fra andre personer i Bibelen.

  • Moses fikk sin kallsopplevelse når Gud talte til ham gjennom den brennende busken
  • Noah fikk sin kallsopplevelse gjennom at Gud talte til han en dag fordi han var den eneste på jorden som Gud fant behag i.
  • Jessaja fikk sin kallsopplevelse ved å se Guds Hellighet i Jessaja 6 der han bare sier at jeg er en syndig mann og Gud sier hvem vil gå, hvem skal jeg sende – Jessaja sier, Her er jeg, send meg.
  • Samuel fikk sin kallsopplevelse når Gud vekket han opp om natten og ropte på ham og han trodde det var Eli, presten, som ropte på han.
  • David ble salvet av Samuel som sa han en dag skulle bli konge over Israel.
  • Josva fikk sin kallsopplevelse av at Moses og Gud hadde trent han og valgt han til å bli den nye lederen over Israelsfolket.
  • Paulus ble møtt av Jesus på vei til Damaskus og Jesus sa at han skulle være hans tjener.
  • Paulus og Barnabas ble valgt av Den Hellige Ånd mens menigheten ba og fastet til å bli sendt ut som misjonærer.

Alle disse kallsopplevelsene er veldig ulike.

Noen hører Gud snakke til dem. Noen får sin kallsopplevelse av at Gud har talt til noen andre. Noen blir kalt ut av at Den Hellige Ånd taler til en hel forsamling om hans plan.

Nehemja sin kallsopplevelse er like ulik som alle disse, men den skiller seg også ut en del. Når du leser Nehemjas bok så leser du ikke at Gud direkte gir han et kall om å bygge opp igjen muren. Det står ingen plasser: Gud talte til meg og sa, bygg opp igjen muren.

Så hvordan kunne Nehemja vite at dette var Guds kall og hans vilje for hans liv?

En gudegitt byrde

Gud hadde jo ikke møtt han og gitt han oppdraget. Den Hellige Ånd hadde ikke brukt menigheten til å kalle han ut til å gjøre dette.

Jeg tror vi leser om Nehemjas kallsopplevelse i vers 4. Behovet som ble presentert til Nehemja var så overveldende for hans hjerte at han sørget i flere dager. Det ledet han til bønn og faste over det han fikk høre om.

Han kjente byrden komme over han og han fikk ikke fred i hjertet før han kunne gjøre noe med det.

Det var en gudgitt byrde som ble gitt Nehemja. En byrde som han ikke kjente på i seg selv, men som ble lagt over han.

Det var mange andre jøder i Persiariket som ikke hadde flyttet tilbake til Jerusalem som visste om at murene var nede. Men ingen av dem gjorde noe med det og de fleste av dem ble nok ikke overveldet av sorg når de hørte om det eller vendte seg i faste og bønn til Gud for Jerusalem.

Det var noe med Nehemja som var annerledes. Han kjente byrden komme over han og han fikk ikke fred i hjertet før han kunne gjøre noe med det.

Når det kommer til Guds kall så er det viktig at vi ikke tenker at det må skje på en bestemt måte.

Hver kallsoppplevelse er unik

Misjonssambandet ble startet av en nød som ble presentert dem. 12 millioner kinesere dør hvert år uten å ha hørt evangeliet. Dette ble starten på det som vi i dag kjenner som Misjonssambandet.

Når det kommer til Guds kall så er det viktig at vi ikke tenker at det må skje på en bestemt måte. Som vi så i eksemplene over så kan Gud kalle mennesker på veldig forskjellig måte. Hver kallsopplevelse er unik og ulik andre.

Har du en nød på ditt hjerte?

Også kan det hende at Gud har lagt en byrde og nød på ditt hjerte som du brenner for. Når du snakker om den byrden med andre så kjenner ikke de på det på samme måte og du har begynt å forstå at dem rundt deg ikke har den samme nøden.

Hva om det er Gud som vil si deg noe med nøden som ligger på hjertet ditt? Kanskje han vil tale til deg gjennom den og kanskje han vil kalle deg til å møte behovet og nøden?

Om du kjenner på en nød og byrde så er mitt råd til deg å plante deg i et kristent fellesskap.

Deretter kan du dele det du har på hjertet med noen kristne ledere du stoler på og be dem om veiledning for hvordan å gå videre. Kanskje de kan være med å be for deg i det du starter din vandring med å se om det er Gud som har lagt byrden på ditt hjerte for å kalle deg til noe for hans rikes skyld.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.