Kjære gutter; om den kristne datingkulturen

Kjære gutter; om den kristne datingkulturen

– Husk på at det vi jenter virkelig ønsker er stabilitet, forutsigbarhet, kommunikasjon, trygghet og åpenhet, skriver Marie Eiane (25) om hva jenter ser etter i en partner.

Dating

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å se nærmere på «kristen dating».

I denne saken skriver Marie Eiane til guttene med utgangspunkt i spørsmålene:

 • Hva ser du etter i en gutt?
 • Hvilke tanker har du rundt det kristne «datingmiljøet»
 • Hvilke ting er positive at en gutt sier/gjør?

Hva ser jeg etter i en gutt?

Hvem er jeg til å stille krav til dere gutter? Jeg har jo nok å jobbe med selv. Ingen av oss har mulighet til å bli den perfekte ektefelle.

Om vi derimot ikke prøver å bli bedre, vil vi lure oss selv og våre relasjoner blir bygget på sand i stedet for et mer stabilt fundament.

Vi har mange eksempler i Bibelen på gode menn og ektemenn som til tider feiler og til tider seirer. Der ser jeg mange kvaliteter jeg virkelig verdsetter.

Guttens kvaliteter

I tro:

 • bar Abel frem store offer til Gud ➡️ Takknemlighet
 • bygget Noah arken og reddet seg selv, sin familie og naturens dyr ➡️ Tålmodighet
 • dro Abraham av sted uten å vite hvor han skulle ➡️ Kristi fred
 • godtok Moses å lide med og lede israelsfolket ut av Egypt og ga fra seg sin tittel: «sønn av Faraos datter» (Heb 11) ➡️ Ydmykhet & godhet
 • ødela Moses gullkalven folket tilba (2 Mos 32,20) ➡️ Formaning
 • ba Daniel til Gud tross av hva samfunnet rundt han sa (Daniel 6,11-12) ➡️ Kristi ord
 • jobbet Jakob i 14 år hos Laban for å få Rakel til ektefelle (1. Mos 29,18-30) ➡️ Kjærlighet
 • trolovet Josef seg med Maria, tok henne med til Betlehem (med en sweet ride) og oppfostret Jesus som sin egen sønn (Matt 1,24-25) ➡️ Mildhet & tilgivelse
 • lovpriste David Gud med ord, sang og dans (2 Sam 6,14) ➡️ Lovprisning til Gud
 • talte Stefanus med visdom og ånd (Apg 6,10) ➡️ Visdom
 • lyttet Paulus til sine menigheter, oppmuntret og ba for dem da han selv var fengslet. (Kol 1,1-29) ➡️ Inderlig medfølelse
 • ga Jesus sitt liv for deg (den eneste mannen som aldri feilet/feiler).

«Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den,» (Ef 5,25)

Her trekker jeg frem personenes gode kvaliteter. De har jo alle, utenom Jesus, gjort mange feil. Poenget mitt er ikke at alle skal bli perfekte, det er ikke mulig, men at man kan lære noe av de gode kvalitetene Bibelen løfter frem.

Noe av det viktigste man kan gjøre når man gjør feil, er å anerkjenne og ta ansvar for dem, som inngår i kvalitetene jeg har nevnt ovenfor.

Hva er positivt at en gutt sier/gjør?

Det er jo viktig at en gutt tar seg godt ut med de riktige klærne.

Noe av det kuleste en gutt kan kle seg med er inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet, tålmodighet, tilgivelse, kjærlighet, Kristi fred, takknemlighet, Kristi ord, formaning, visdom og lovprisning til Gud (Kol 3,12-17).

Det mest positive jeg verdsetter i en gutt har altså lite med det ytre å gjøre, men så mye mer med hvor hjerte hans er og ønsker å være

Ellers er det jo viktig at gutter spiser sunt og da blant annet spiser åndens frukter; kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-26).

Det er også viktig at gutter er handy, at de forsøker å bygge sitt hus, sitt hus av tro, på fjellgrunn. En tro som står når regnet styrter, når flommen skyller og vinden stormer. Det er essensielt at hans fundament er bygd på Jesu ord (Matt 7,24-27).

Det mest positive jeg verdsetter i en gutt har altså lite med det ytre å gjøre, men så mye mer med hvor hjerte hans er og ønsker å være (2 Tim 2,22). Om han er villig til å ta vare på sitt eget og andres hjerter sier mye om hans karakter (Matt 22,37-39).

Den kristne datingkulturen

Er lista for å spørre noen ut på date blitt for høy i den kristne datingkulturen? Når jeg sier date mener jeg: møtes med en tydelig intensjon om å bli bedre kjent og vurdere om man kan bli noe mer.

Mange gutter jeg har snakket med sier de er redd for å bli avvist og skal ha veldig tydelige tegn fra ei jente om de skal tørre å spørre henne ut på date.

Jenter kan ha en tendens til å snakke mye sammen om gutter, som jeg tror gjør terskelen enda høyere, ettersom det kan være skummelt å bli snakket om av flere når man først er sårbar. Der har spesielt vi jenter noe å jobbe med!

Jeg og mange jenter jeg har snakket med, savner konkret initiativtaking fra gutter.

Andre gutter jeg har snakket med sier derimot at de ikke har behov for å ta særlig initiativ, siden de har så mange andre ting å tenke på.

Date = giftemål?

En date = giftemål i morgen? Giftemål skal jo være endemålet i en datingrelasjon, men man må jo bli bedre kjent før man vet hva det blir til. Nysgjerrighet og press fra andre rundt kan også gjøre datingen mer utfordrende. Da kan man ende opp med å gå for fort frem eller bli så usikker at man gir opp før man har prøvd.

Jeg og mange jenter jeg har snakket med, savner konkret initiativtaking fra gutter. Man må ofte ta initiativ selv, om det skal skje noe. Flere ganger har jeg åpnet meg og spurt direkte for å finne ut om det er en interesse der ettersom jeg opplever liten klarhet/åpenhet.

Hva har du å tape på å være mer ærlig og sårbar, hvis du ser det i et større perspektiv?

Samtidig ser jeg noen få tøffinger som våger å spørre ut på date med åpne kort, de har jeg stor respekt for. At en gutt tørr å være ærlig og tydelig fra start synes jeg viser en modig, omsorgsfull og trygg karakter.

Dette ønsker vi

Så til våre kjære gutter; husk at dere er elsket og verdifulle på tross av hva dere får til og ikke. Det fikset Jesus på korset. Dere er elsket på tross av om dere blir avvist, avviser eller finner deres ektefelle.

Husk på at det vi jenter virkelig ønsker er stabilitet, forutsigbarhet, kommunikasjon, trygghet og åpenhet. Hva har du å tape på å være mer ærlig og sårbar, hvis du ser det i et større perspektiv?

Jeg tror du og menneskene rundt deg har så mye mer å vinne på det.

Lightstock

Dating

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å se nærmere på «kristen dating».

I denne saken skriver Marie Eiane til guttene med utgangspunkt i spørsmålene:

 • Hva ser du etter i en gutt?
 • Hvilke tanker har du rundt det kristne «datingmiljøet»
 • Hvilke ting er positive at en gutt sier/gjør?