Herlighet for en kropp

Herlighet for en kropp

I himmelen skal vi forherliges. Hva vil det si?

Tema

Tema på iTro i november er «kropp».

Vi kristne tror på et liv etter døden. Men ikke bare det, vi tror på et liv i himmelen – eller, for å være helt presis, i Guds fysiske nærhet. Om det blir omgitt av skyer eller gress og blomster er en annen sak. Men i himmelen skal vi leve et evig liv – oppstått fra de døde (eller, om vi ikke rekker å dø før Jesus kommer igjen, skal vi på en eller annen måte få gå fra liv til enda mer liv). Ingen vet helt hva det innebærer. Bibelen forteller oss ikke alt, men den forteller oss at det skal skje (Åp 20,11–15).

Men noe vet  vi. Og en ting vi vet er at denne kroppen vi går og bærer rundt på nå til dags ikke holder mål. Den er feilbarlig, og den er dødelig. I himmelen skal vi få en helt ny kropp, det vi kristne ofte kaller for et ”herlighetslegeme”.

Et herlighetslegeme høres  jo ganske fint ut. Men hva i alle dager vil det egentlig si? Vil det si en kroppsformet skydott med kappe på? Eller en skikkelig råflott body med hud som glitrer i solen sånn som Twilights Edward Cullen i form av Robert Pattinson, i visse kretser bedre kjent som Deiligheten Selv?

Det er nok ikke snakk om en skydott

Teolog Arne Helge  Teigen poengterer at vi ikke får vite alt om dette temaet. Men det er nok ikke snakk om en skydott. Det ser ut til at vi skal få en skikkelig kropp, at vi skal få være både kropp og sjel:

Bibelen forklarer dette med å si at vi blir ”ikledd” udødelighet (1. Kor 15,53). Dette betyr at vi skal få en kropp som ikke kan rammes av sykdom, og som ikke kan dø. Denne kroppen er en del av et helt nytt skaperverk som Gud skal sette i stand etter at det skaperverket vi nå lever i har gått til grunne (Åp 21,1).

Med andre ord skal vi få bli feilfrie. Det høres jo herlig ut. Samtidig er det viktig å ikke se for seg at vi alle sammen skal gå rundt og se ut som sykt deilige og sexy Hollywood-stjerner. Gud har tross alt allerede skapt oss – alle sammen – i sitt bilde. Vi er perfekte i hans øyne, også her i dette livet.

Feilene ensnakker om er de feil som er en konsekvens av syndefallet

I følge Georg  Stensland er det en annen type feil det er snakk om å rette opp.

Feilene ensnakker om er de feil som er en konsekvens av syndefallet, det som har meddød og forgjengelighet å gjøre, sier han. – Så derfor, om en har mistet en fot i enbilulykke, vil en få denne igjen. Diabetikere vil være friske. De som harhjertefeil vil ikke ha den hjertefeilen lengre, og så videre.

Med andre ord  skal vi fremdeles være oss selv, se ut som oss selv og være det samme mennesket – bare i herliggjort, himmelsk utgave.

Kroppen er fortsatt densamme du hadde, forklarer Georg. – Bare skapt på ny. Det er det vi mener med legemetsoppstandelse; som en motsetning til en ren åndelig verden hvor ingentingkan tas eller føles på.

Du kan lese mer om det Arne Helge og Georg sier om herlighetslegemet og om at vi skal oppstå fra de døde HER og HER.

Ill.foto:  Gabriela Camerotti på Flickr.com