Hva er Guds vilje med livet mitt?

Hva er Guds vilje med livet mitt?

- Vi må slutte å lete etter svaret på dette spørsmålet, og heller begynne å leve det, skriver David Platt.

Tema

Temaet for iTro i juli er#follow. Dette er også tema for sommerensUL i Kongeparken. Du kanmelde deg på UL her.

David Platt  (født 1979) kommer fra USA. Han har tidligere skrevet boka Radikal, og er nå aktuell med sin nye bok Følg meg: Kalt til å dø. Kalt til å leve på Lunde Forlag. Kjøp boka på UL.

Hva er Guds vilje med livet mitt? Dette er kanskje det aller vanligste spørsmålet kristne stiller i dag. Vi må hele tiden ta stilling til ulike dilemmaer, og vi vender stadig tilbake til dette: Hva er egentlig Guds vilje for meg?

Noen beslutninger er  små og mindre betydningsfulle. Hvilken bok burde jeg lese denne måneden? Hva skal jeg spise i dag? Har jeg lyst på meksikansk? Kinesisk? Hamburger? Italiensk?

Andre spørsmål innebærer store beslutninger som kan komme til å få store følger for livet mitt. Skal jeg få meg kjæreste? I så fall, hvem? Skal jegta høyere utdanning? I så fall, hvor? Hva skal jeg studere? Hvilket yrke skal jeg velge? Skal jeg gifte meg? I så fall, med hvem? Skal vi ha barn? I så fall, hvor mange? Hvor skal jeg bo? Hva slags livsstil vil jeg legge meg på?

Vi oppfører oss som om Guds vilje var skjult»

Vi begraves under  en myriade av spørsmål og beslutninger, og midt i alt sammen kommer vistadig tilbake til dette: Hva er Guds vilje for livet mitt? Hva vil Gud at jeg skal gjøre? Hvordan kan jeg finne ut hva Gud vil?

Vi oppfører oss som om Guds vilje var skjult. Og vi har laget oss en rekke ulike metoder for å finne den.

Først har vi «Tilfeldig finger»-metoden. Hver gang du lurer på hva som er Guds vilje, lukkerdu øynene, åpner Bibelen helt tilfeldig, planter fingeren på siden, åpner øynene og finner Guds vilje for livet ditt.

Videre har vi  «Forbausende mirakel»- metoden. Vær på utkikk etter en brennende busk som den Moses så, eller et blendende lys som det Paulus opplevde – der vil du finne Guds vilje.

Listen er enda lengre. Vi har «Dugg på ullen»-metoden, som innebærer å teste Gud forå få vite hva han vil at vi skal gjøre. Vi har «Skjør stillhet»-metoden, som sier at vi skal venter på at Gud taler på forsiktig vis, og når stemmen hans er svak og rolig nok til å innfri forventningene våre (hva nå de er), vet vi viljen hans.

Deretter har vi «Åpne dører»-metoden, som sier at hvis Gud åpner en mulighet, er det åpenbart hans vilje at vi skal ta den. En annen versjon av dette er «Lukkede dører»-metoden: Hvis vi står overfor en vanskelig beslutning, er det åpenbart ikke Guds vilje at vi skal ta den (for han vil jo aldri at vi skal gjøre noe som er vanskelig). 1

Vi er ute etter snarveier til Guds tanker

Oppriktig og ærlig  prøver vi så godt vi kan åfinne ut hva som er Guds vilje ved hjelp av disse metodene. Men hva om det aldri var meningen at vi skulle finne den? Hva om det å lete etter Guds vilje på denne måten faktisk er helt å misforstå poenget med å være Jesu disippel?

Slike spørsmål gjør at vi forstår at det er langt viktigere å kjenne Gud og stole på ham enn å bruke tiden på å lete rundt etter hans vilje. Vi ønsker oss automatiske formler og enkle svar når det gjelder Guds vilje. Vi er ute etter snarveier til Guds tanker.

Men det er ikke sånn Gud ønsker det – eller … dette er ikke Guds vilje, burde jeg kanskje si. Han er ikke først og fremst opptatt av å få deg eller meg fra punkt A til punkt B langs den raskeste, letteste, jevneste, behageligste veien som finnes. Nei, han er opptatt av at du og jeg skal lære å kjenne ham på dypet og sette all vår lit til ham.

Det føltes som om folk ønsket et skjema de kunne fylle ut

Etter at jeg  skrev Radikal, fikk jeg alle slags spørsmål og kommentarer om ulike sider ved kristenlivet. Folk kunne spørre: «Hvordan arter en radikal livsstil seg? Hva slags bil bør jeg eie, eller kanskje jeg ikke burde ha bil i det hele tatt? Hva slags hus bør jeg bo i? Bør jeg adoptere? Bør jeg flytte til utlandet og bli misjonær?»

Selv om disse spørsmålene var ærlig og oppriktig ment, gjorde de meg ganske bekymret. Det føltes som om folk ønsket et skjema de kunne fylle ut, noen kriterier de kunne følge, slik at de kunne være sikre på at de adlød Gud.

Men her bør vi være oppmerksomme på at slike spørsmål lett kan føre en som vil følge Jesus på avveier. Annet enn Jesu befalinger i Bibelen har vi ingen konkrete regler eller forordninger om hvordan hans radikale ord skal leves ut i nettopp vårt liv. I stedet har vi en relasjon til Jesus.

Guds vilje kommer klart frem i Bibelen, fra perm til perm»

Derfor oppsøker vi  ham. Vi tilbringer tid med ham. Vi lytter innstendig til ordet hans og lar det lede oss. Når vi gjør det, leder Gud oss etter sin vilje, og plutselig innser vi at Guds vilje ikke er et veikart vi ennå ikke har klart å finne. Nei, Guds vilje er en relasjon som Gud vil vi skal leve i hver eneste dag. Det er kilden til en radikal livsstil.

Målet til alle som følger Jesus er altså ikke å svare på spørsmålet: «Hva er Guds vilje for livet mitt?» Målet er å vandre i Guds vilje hvert sekund, på daglig basis.

Guds vilje kommer klart frem i Bibelen, fra perm til perm. Fra begynnelse til slutt er Guds vilje å bli tilbedt. Han vil at alle mennesker over hele jorden skal høre, motta, gripe fatt i og reagere på hans nådes evangelium, til ære for ham.

Hvordan kan jeg lykkes best i å vinne disipler blant alle folkeslag?

Derfor er det  ikke noe overraskende at Jesu første ord til disiplene i Matteusevangeliet er:«Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» I dagene som fulgte, sa han at han var «kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem»2 og han fortalte dem at akkurat som Faderen sendte ham til verden, ville han sende dem til verden.3 Derfor er Jesu siste ord til disiplene egentlig akkurat som forventet: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.»4

Dette er Guds vilje i verden: å skape, kalle, frelse og velsigne sitt folk, slik at de kan spre hans nåde og velsignelse blant alle folkeslag. Denne viljen er ikke noe vi må finne, men noe vi må følge. Vi trenger ikke å lure på hva som er Guds vilje når vi er skapt til å vandre i den. Vi trenger ikke å be Gud om å vise oss sin vilje; nei, vi må bare be ham om å justere livet vårt i forhold til den viljen han allerede han åpenbart.

Guds vilje for oss som Jesu disipler er å vinne disipler for ham i alle land. Derfor er spørsmålet alle disipler må stille seg dette: «Hvordan kan jeg lykkes best i å vinne disipler blant alle folkeslag?» Når vi først stiller oss dette spørsmålet, skjønner vi at Gud er så oppsatt på at vi skal oppdage hans vilje at han faktisk har tatt bolig i oss.

__________________________________________________________

1 Det er ikke jeg som har funnet på navnene på alle disse metodene for å høre Guds stemme. Jeg har plukket dem opp mange forskjellige steder og tilpasset dem til denne boken.
2 Luk 19,10.
3 Se Joh 17,18.
4 Matt 28,19.

Utdrag fra boka «Følg meg» av David Platt, som utgis på Lunde Forlag i sommer.

Foto: Bård Kristian Bøe