Den perfekte balansen er uoppnåelig, i hvert fall alene

Den perfekte balansen er uoppnåelig, i hvert fall alene

Det er en verdi i å være forskjellige.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Gjennom livet har jeg i flere perioder strevet etter å finne en god balanse.

Det er som om man er på fjelltur og prøver å gå langs ryggen hele veien, men isteden surrer langs fjellsidene. Det er fort gjort å havne på andre siden hvis man først har kommet seg opp.

Våre styrker og svakheter er ofte to sider av samme sak.

Helst skulle jeg vært skikkelig god på å planlegge, og samtidig fleksibel og spontan. Jeg skulle vært frimodig og ivrig, men også ydmyk og forståelsesfull.

Uoppnåelig balanse

Jeg strekker ikke til, og noen av disse tingene er også motstridende. Våre styrker og svakheter er ofte to sider av samme sak.

For eksempel er jeg nok relativt god på å planlegge, men det gjør selvsagt også at jeg blir mindre spontan. Den ”perfekte” balansen blir uoppnåelig…

I hvert fall på egenhånd.

Skapt forskjellige

Vi mennesker utfyller og trenger hverandre. Jesus snakker om oss som lemmene (kroppsdelene) på en kropp (1 Kor 12). Vi har ulike styrker og gaver, men alle er viktige.

Ikke en hvilepute for å la være å utvikle seg.

Bare tenk på vennene dine eller familien din. Du kan nok bekrefte at ingen av de har funnet den ”perfekte” balansen på alle områder, men det er gjerne det som gjør dem til akkurat dem. Vi er alle skapt i Guds bilde (1 Mos 1, 27), men skapt forskjellige.

Les også: Jeg – en kroppsdel

Godt å hvile i

For meg har det vært godt å hvile i dette. Jeg kan få lov å være litt planleggende, også kan andre få ta seg av de spontane stuntene.

Kanskje balansen som trengs skapes på et mer kollektivt plan, og ikke handler så mye om at jeg skal balansere ut alle mine karaktertrekk.

Samtidig er ikke dette en hvilepute for å la være å utvikle seg. Vi har mye å lære av hverandre, og det å klare å stå sammen på tross av våre ulikheter er vesentlig.

Be i symfoni

Kraften ligger i at våre hjerters bønner og ønsker er samstemt.

Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.
Matt 18,19-20

Det er virkelig kraft i at flere mennesker, ulike som vi er, går sammen om å be for noe. Ordet ”enige” i bibelverset over betyr ”å symfonere” på gresk. Det understreker kraften som ligger i at våre hjerters bønner og ønsker er samstemt.

Når vi bruker tid med Jesus vil vi oppleve at vi blir opptatt av det han er opptatt av. Så kan vi, med våre ulikheter, i fellesskap få be for disse tingene.

 

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Twenty20

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.