8 tips på veien ut i arbeidslivet

8 tips på veien ut i arbeidslivet

Hva skal du bli når du blir stor? Her får du noen råd til hvordan du kan tenke når du skal velge yrke.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Hva skal du bli når du blir stor? Du har sikkert fått dette spørsmålet mange ganger. Da jeg var yngre var dette et spørsmål som irriterte meg. Hvordan kunne jeg vite det?

Ikke nok med at jeg gikk på skole og prøvde å få  gode karakterer, men jeg skulle i tillegg vite hva jeg ville drive med flere år fram i tid. På dette tidspunktet var det umulig å vite. 

Hva er dine interesser?

Selv om det kan være vanskelig å vite hva man skal jobbe med, er det viktig å prøve å finne noe man er interessert i. Det å jobbe er noe vi alle må gjøre for å leve. Da er det fint å jobbe med noe man trives greit med. 

Det er også viktig å huske at selv om man jobber med noe man er interessert i, så kommer det  dager som ikke er veldig givende. Sånn er det for de fleste. 

Det å jobbe gir oss en gyllen mulighet til å bli kjent med nye mennesker og å dele troen vår.

8 tips på veien ut i arbeidslivet

  1. Hva blir du engasjert av? Store verdispørsmål, økonomi, kristent arbeid, dyr, idrett, å lære bort noe, eller å hjelpe folk? Det du blir engasjert av kan ofte være en pekepinn på hva du bør jobbe med. 
  2. Liker du å jobbe dagtid, eller til alle døgnets tider? Jobber du kveld og helg vil du mest sannsynlig gå glipp av mange sosiale arrangement fordi slike arrangement ofte foregår når folk flest har fri. Er dette noe du kan ofre?
  3. Hvor mye tid vil du bruke på jobb. Vil du jobbe for å leve, eller leve for å jobbe? Er det viktig for deg med en jobb som lett kan kombineres med et familieliv?
  4. Begynn å jobb! Det å jobbe er ikke helt det samme som å gå på skole. Prøv ut forskjellige sommerjobber. Både søknadsprosessen og selve jobben kan være veldig lærerik. Den kan gjøre deg bevisst på dine egenskaper. Hva er du flink til? Hvorfor likte du den jobben? Eller hva gjorde at du ikke likte den?
  5. Ikke tenk på årene på videregående eller på studiestedet som bare en venteperiode før du skal ut i jobb. Nyt de årene også.  Disse årene er for mange noen av de beste årene i livet.
  6. Ta det med ro. Du har god tid. Hvis du ikke er ferdig på videregående har du veldig god tid på å bestemme deg.
  7. Det trengs kristne i alle bransjer. Ikke tenk at det at du er kristen betyr at du må jobbe i kirken eller i en misjonsorganisasjon. Det å jobbe gir oss en gyllen mulighet til å bli kjent med nye mennesker og å dele troen vår.
  8. Be til Gud, og ha et åpent sinn. La Guds vilje skje i ditt liv. Kanskje har Gud en helt annen plan for ditt liv, enn hva du har tenkt. Se på Moses! Han vokste opp som en av Faraos sønner. Han var nok ikke forberedt på at han skulle gå imot sin egen bror og lede Israelsfolket ut av Egypt. 

Det å være stolt av yrket sitt er fint, men i de fleste jobber kan du erstattes av noen andre.

I Guds øyne er du uerstattelig

Jeg tror også det er viktig å huske at det ikke er det vi jobber med som avgjør hvem vi er, og hvor mye vi er verdt. I Guds øyne er vi så mye verdt at han sendte sin Sønn ned til verden for å redde oss.

Ikke la jobben definere din verdi. Det å være stolt av yrket sitt er fint, men i de fleste jobber kan du erstattes av noen andre. I Guds øyne er du uerstattelig. 

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.