Hvem har valgt hvem?

Hvem har valgt hvem?

Bibelen forteller oss først og fremst at det er Gud som har valgt oss, mer enn at det er vi som har valgt ham.

Tema

Tema på iTro i september er "Valg".

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

"Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere" – Jesus i Joh 15,16

Har vi en fri vilje i alle spørsmål? Mange svarer fort ja. Selvsagt er jeg fri og kan velge selv. Det gjelder i alle de daglige sakene, – det er da ikke andre som bestemmer hva jeg skal kle meg med eller hva jeg skal tro på?

Andre er mer skeptiske. Kan det kanskje hende at reklamen og vennene mine faktisk har litt å si for hva jeg kler meg med? Er det sikkert at jeg er en kristen bare fordi jeg selv har valgt det, og ikke fordi jeg er oppdratt til det? Psykologer påstår at vi i stor grad er et produkt av arv og miljø. Er det genene vi har som sammen med oppdragelse og venner gjør oss til dem vi er?

Gudhar valgt å frelse oss ettersinfrie vilje

Hva har Bibelen  å si til dette? Det er bare så vidt vi finner uttrykket "en fri vilje" brukt i Bibelen. Det nærmeste vi kommer er Efeserne 1,9, og der handler det om at Gud har valgt å frelse oss etter sin frie vilje. Et par andre steder står det om enkelthandlinger som skjedde av fri vilje, 2 Kong 12,4 og Filemon 14.

Hvis vi leter i Bibelordbøker under ordene "valg" og "velge" ser vi at det heller ikke er særlig mye brukt i Bibelen. Det står en del ganger om at Gud har valgt oss, men ytterst sjelden står det om at vi skal velge Gud.

Et unntak er kanskje Josva 24,15. Hvis dere ikke lenger vil tjene Herren, sier Josva, da kan dere fritt velge hvilken avgud dere skal tjene.

Gud tvinger seg ikke på noen, han respekterer et nei

Dette betyr ikke  at noen blir kristne mot sin vilje. Gud tvinger seg ikke på noen. Han respekterer et nei. Det viser fortellingen om den rike, unge mannen, Mark 10,22.

En annen gang opplevde Jesus at folket vraket ham, fordi de ikke ”ville”: ”Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke”, Matt 23,37. Gud respekterer et nei.

Vil du, der du er i dag, slippe Jesus inn i livet ditt?

Vi må prøve  å lære oss å holde to tanker klart i hodet samtidig:

1. Gud har valgt meg. Han har faktisk det. Enda vi passer så dårlig sammen (han er hellig, jeg en synder), så vil Gud oppriktig dele hele evigheten med meg.

2. Jeg stilles på valg av Gud: Vil jeg slippe Jesus inn i mitt hjerte, eller sier jeg nei?

Filosofer og psykologer kommer sikkert alltid til å diskutere hvor fri egentlig viljen min er. Men Bibelen skjærer gjennom den diskusjonen og spør: Vil du, der du er i dag, slippe Jesus inn i livet ditt?

Foto: Antoine Camelin / flickr.com