Hvem trenger Jesus gjennom meg?

Hvem trenger Jesus gjennom meg?

Noen ganger bruker Gud oss uten at vi er klar over det, fordi vi er akkurat de vi er.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

«Gud, åpne opp mine øyne så jeg kan se hvem som trenger deg igjennom meg» synger vi i sangen Hjerteslag. Men hvem trenger Jesus igjennom meg? Ikke er jeg misjonær, ikke er jeg noen taler og frimodigheten min er ikke stor nok til å stanse folk på gata for å spørre, «Hei, har du hørt om Jesus?».

Jesus sier at vi alle er hans disipler, og vår oppgave som kristne er å spre det kristne budskapet, slik at flere kan bli kjent med ham. Men hvordan kan jeg være en god disippel, når jeg ikke har de egenskapene jeg innbiller meg at et vitne for Jesus må ha?

Min romvenninne Stine var ikke kristen

For ca. tre  år siden begynte jeg på Drottningborg videregående skole i Grimstad. Min romvenninne Stine var ikke kristen og hadde ikke så mye kjennskap til verken bibelen eller andre kristne. Hun fortalte meg at hun ble veldig lettet da hun forstod at ikke alle jentene gikk i lange skjørt og hadde fletter. I tillegg hadde hun hørt rykter om at ingen visste hva maskara var, noe jeg trygt kunne forsikre henne om at ikke var en realitet på denne skolen i alle fall.

Som kritiker stilte hun mange spørsmål som jeg ikke kunne svare på"

Stine fortale meg  tidlig at kristendommen som religion ikke var noe for henne. Gjennom høsten hadde vi likevel mange samtaler og diskusjoner om bibelen, og om det å være en kristen. Som kritiker stilte hun mange spørsmål som jeg ikke kunne svare på. Jeg følte jeg stadig måtte innrømme at ting var ulogiske, at jeg ikke forstod dem og at det var mye jeg ikke kunne svare på.

Før jul kom  Stine for å fortelle meg at hun hadde blitt kristen. Hun sa samtalene med meg og andre på Drottningborg hadde lært henne at kristne er vanlige mennesker som alle andre. Jeg trodde jeg hadde mislyktes i å være et vitne for Jesus fordi jeg ikke hadde svart på alle spørsmålene hennes, men Gud hadde brukt meg for å vise Stine at kristne heller ikke forstår alt, eller klarer alt.

Gud kan bruke oss til mye mer enn vi tror

Selv om vi  ikke er misjonærer eller talere, så kan Gud bruke oss som vitner for de som er rundt oss. Det kan være alt fra familie og venner, til kolleger og ukjente. Noen ganger, som i mitt tilfelle bruker Gud oss uten at vi er klar over det, fordi vi er akkurat dem vi er. Selv om jeg sang med på sangen Hjerteslag, tenkte jeg ikke på at en person som trengte Jesus igjennom meg, kunne være hun som sov rett ved siden av. Gud kan bruke oss til mye mer enn vi tror. Begynn med å se deg til siden.

Foto: Privat