Hvilken forsikring har du?

Hvilken forsikring har du?

Reiseforsikring? Innboforsikring? Livsforsikring? Det er ikke måte på forsikringer i disse dager.

Elisabet Mattingsdal er 24 år gammel og kommer fra Lyefjell på Jæren. Hun er utdannet fengselsbetjent og jobber for tiden i Sandeid fengsel.

Du kan forsikre sykkelen, bilen, husdyret, barna, huset, reisen din til og fra jobb eller om du reiser jorda rundt. Du kan til og med ha livsforsikring. Denne forsikringa går ut på at de nærmeste pårørende får penger når du dør. Forsikringa sørger ikke for at du får et nytt liv eller blir gjennopplivet.

Alle disse forsikringene, sammen med andre ordninger som sykepenger, pensjon og så videre gir oss trygghet og er noe av det som er veldig bra med å bo i Norge. Men gir det oss en ekte trygghet? Vi har tillit til disse ordningene og hviler i at det ordner seg om uhellet skulle være ute. Finnes det ordninger som tilgir synder, som gir hvile, som gir styrke og trøst, som gir fred, som gir deg et nytt liv og som gir evig liv?

Kun Jesus kan gi fred i hjertet og fred med Gud

Jesus sier til oss: ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”Joh 14, 27.nbsp;Dette vil jo si at uansett hvor mye du gjør for å få fred, er det kun Jesus som kan gi fred i hjertet og fred med Gud.

I tillegg til å gi oss fred, vil han gi oss håp og fremtid. ” For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” (Jeremia 29,11)

Har du noen gang truffet en lege, alternativ behandler eller andre som kan ta på seg dine feil, synder og alt det som er vondt i livet, og ved å ta på seg dette gi deg nytt liv?

Jesus er mannen som forsikrer at jeg kan ha forhold til Gud

Jeg har truffet en som kan det. Jesus er mannen som forsikrer at jeg kan ha forhold til Gud og få et evig liv med ham.

”Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Oga han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.”

Dette er noen av de løftene som står i Bibelen. De løftene som Gud har gitt oss for at vi skal være forsikret dersom vi tror på ham. Jeg er glad jeg har en ordentlig livsforsikring.

Ill.foto: Ian Britton på flickr