– Hvor finnes sann hvile?

– Hvor finnes sann hvile?

Mange mennesker lever dessverre i en illusjon om at relasjoner, opplevelser og en karriere kan gi dem meningen med livet, forteller Andreas i sitt vitnesbyrd.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

Jeg er vokst opp i en solid kristen familie, med et godt fokus på daglig bibellesing og det personlige forholdet til Jesus.

Men som andre  opplever, begynte jeg i ungdomsårene å stille spørsmålstegn ved troen, og samtidig ble jeg utfordret av fristelser fra for eksempel alkohol og fester. Møter med ikke-troende folk nyanserte mitt forhold til disse – jeg fant rett og slett ut at jeg også kunne dele mange ting med dem!

Tankegangen min ble preget av en generell mistillit til Guds ord

Disse tingene førte  til at jeg etter tiden på videregående langsomt, men sikkert, gled lengre og lengre vekk fra Gud. I stedet for å få en mer personlig og bevisst voksentro, forsvant det personlige forholdet til Jesus som Herre og frelser. Da jeg studerte til pedagog i Aarhus, ble mange helger brukt på byturer med mye alkohol, og tankegangen min ble mer og mer preget av egosentrisme og en generell mistillit til Guds ord.

Samtidig skjedde der andre ting i livet mitt. Jeg fik i perioder depresjoner, og mottok både medisinsk og terapeutisk behandling. Depresjoner kan sjeldent forklares med enkle uttrykk som for eksempel «dårlig selvfølelse» eller «manglende mening i livet». Også i mitt tilfelle var depresjonene mer komplekse enn som så.

Jeg endte i dyp depresjon, og kunne ikke lengre se meningen med noe som helst

Men som årene  gikk, og spesielt det siste året før min omvendelse for halvannet år siden, fikk jeg en større og større følelse av tomhet inni meg. Mitt liv var i stor grad sentrert rundt opplevelser, som dypest sett bare var en flukt fra den tomheten jeg følte inni meg. Jeg endte i dyp depresjon, og kunne ikke lengre se meningen med noe som helst. Men Gud frelser, og kan bruke selv sykdom til at kalle sine barn til seg. Og det gjorde han med meg.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28)

Dette verset har jeg erfart taler sant. Når man ser hvem man virkelig er, en fortapt synder som ikke kan noe i seg selv, da kan Jesus bli stor for en og frelse.

Jeg behøver derfor ikke frykte fremtiden

Jeg erfarte at når man omvender seg fra synden og setter sitt håp til Jesus som frelser, da vil han gi hvile og fred i hjertet.

I dag betyr troen min at selv om jeg kan gå tunge tider i møte, vil Jesus alltid være ved min side. Jeg behøver derfor ikke frykte fremtiden, men kan ha tillit til at Gud har både gode og onde dager i sine gode og sterke hender.

Jeg vil derfor oppfordre deg til å søke den sanne hvile hos den Gud som har skapt universet, skapt deg i sitt bilde og ønsker at gi deg nåde og frelse!

Foto: Andreas Jørgensen