Hvordan bruke nådegavene?

Hvordan bruke nådegavene?

Alle kristne har minst én nådegave.

Serie

Dette er tredje del i iTros miniserie om nådegaver. Første del kan du lese her. Andre del kan du lese her.

Nådegavene er arbeidsredskaper,  utrustning eller tjenester som Gud har gitt oss ved Den Hellige Ånd.

nbsp;

Dette har han gjort for at vi skal være med å bygge Jesu kirke her på jorden. I 1 korinterbrev kapittel 12, står det om hvordan vi som er kristne er Jesu kropp her på jorden. Vi skal vise hverandre og verden hvem Jesus er. Det er noe utrolig flott, men det er også utfordrende.

Nådegavene hører til i det kristne fellesskapet

Nådegavene er en  del av kroppen. De ulike kroppsdelene hører sammen, og må fungere sammen. Hver og en av oss er unike, samtidig som vi tilhører et større felleskap og er avhengige av hverandre. Nådegavene hører til i det kristne fellesskapet. De er ikke gitt til oss for at vi skal drive med åndelig “selvdigging”, men for at vi skal bygge opp og tjene hverandre.

Derfor tenker jeg at det er viktig at vi tilhører et kristent fellesskap, det er her nådegavene skal leves ut. I et kristent fellesskap kan det være både eldre og yngre, og noen midt i mellom.

Der finner vi  mennesker som har vært kristne lenge, og som har mye erfaring og visdom. Og, forhåpentligvis, finner vi også noen som ikke har vært kristne så lenge, men som akkurat har tatt i mot Jesus. Sånn skal det være i Jesu familie! Da kan de som har levd med Jesus lenger, hjelpe dem som har levd sammen med han kortere.

I Bibelen står det om åndelige mødre og fedre. Og akkurat som våre egne foreldre, har disse til oppgave å ta seg av “barna”, og lære dem opp og å veilede dem. Det kan med andre ord være lurt å ha en åndelig far eller mor som vi kan snakke sammen med om nådegaver og tjeneste, og som kan hjelpe oss å finne vår plass, og hjelpe oss å utvikle og bruke den eller de nådegavene vi har fått.

Vi trenger også de kroppsdelene som ikke så mange ser

Og så tror  jeg at nådegavene utvikles og modnes når de blir brukt og vi får veiledning. Derfor er det bare å være frimodig! Det tror jeg er lettere for oss dersom vi vet at vi har noen “i ryggen”, som vi vet støtter oss og har tro på oss.

Det er bruk for alle, når vi skal være med å bygge Jesu kirke på jorden. Vi trenger hender, bein, øyer, ører og neser. Men vi trenger også de kroppsdelene som ikke så mange ser, men som likevel er viktige: Hjerte og nyrer osv. De er ikke synlige, men kroppen fungerer ikke uten. Husk at du er unik og at du trenger de andre!

nbsp;

Ill.foto:  © Frog 974 – Fotolia.com