Hvordan kan man vise nye medelever at man er kristen?

Hvordan kan man vise nye medelever at man er kristen?

Det kan være utfordrende å fortelle at du er kristen på en ny skole.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Mange starter på en ny skole denne høsten, der det er mye som er ukjent, og kanskje også litt skummelt. Når man ikke kjenner noen fra før av, og heller ikke er kjent med stedet, er det ikke mange trygge holdepunkter. Også skal man liksom være frimodig og si til klassen at man tror på Jesus?

Det kan bli mye på en gang.

For meg var det litt lettere å si at jeg var aktiv i kirken

Egen erfaring

Da jeg startet i førsteklasse på en offentlig videregående skole, husker jeg at jeg tenkte over hvordan jeg skulle få det fram: jeg er «sånn kristen». Heldigvis var jeg ikke den eneste i klassen, det visste jeg fra før av.

Den første uka fikk klassen i oppgave å holde korte presentasjoner om hverandre. Dermed kunne jeg, som sant var, fortelle at jeg gikk i kirken og brukte tid der. Og det fikk en av mine medelever lov å formidle foran hele klassen.

For meg var det litt lettere å si at jeg var aktiv i kirken enn at jeg var kristen, kanskje fordi det mer naturlig beskrev hva jeg brukte fritiden min på.

Åpen til rett tid

Du ikke rope det ut den første dagen. Ta det i ditt tempo. Det kan kjennes litt rart å si det rett ut, uten at man snakket om noe i samme gata.

Likevel vil jeg utfordre deg til å være åpen om hva du tror på – og gjerne også hvorfor du tror på det. Det har du tre år på skolen til å forsøke å gjøre.

Selv prøvde jeg spesielt det siste året på vgs å snakke om hva jeg trodde på, og jeg tror noen av medelevene mine fikk noen nye inntrykk av kristen tro.

Til og med en som fysisk vandret sammen med Jesus, klarte ikke å fortelle åpent at han var en kristen.

I Bibelen

Vi leser kanskje ikke om situasjoner akkurat slik som 13- og 16-åringer møter i dag. Likevel finner vi noe som kan sammenlignes.

Paulus, som har skrevet flest bøker i Det nye testamentet, var jøde og ble skolert av Gamaliel (Apg 22,3). Gamaliel var fariseer og lovlærer, og det står at folket satte han høyt (Apg 5,34).

Paulus beskriver at han ble opplært etter de strenge kravene i loven.

Men så fant han Jesus – og han fikk møte en helt annen skole.

Peters forsøk

Peter var Jesu disippel i tre år, og fulgte han overalt og hørte på det Jesus snakket om.

Da Peter ikke lenger var med Jesus, ble han utfordret av folk som mente at han kjente Jesus – men Peter nektet (Joh 18,15-18; 18,25-27).

Til og med en som fysisk vandret sammen med Jesus, klarte ikke å fortelle åpent at han var en kristen. Om du kjenner at det er vanskelig for deg, er du ikke den eneste. Vi finner rett som det er eksempler på det i Bibelen.

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. (Romerne 1,16)

Paulus skriver at han ikke skammer seg over evangeliet, og det trenger ikke du å gjøre, heller.

Ikke la medelever holde det mot deg at du er kristen, men vis det med livet ditt at det er et godt budskap å høre og leve etter. Og husk, hvis du noen ganger går på trynet som Peter: Du er ikke den første, og Gud står med åpne armer.

Lykke til med skolestart!

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.