Hvordan virker Guds kraft i meg?

Hvordan virker Guds kraft i meg?

Det å leve i Guds kraft innebærer at du får overnaturlige kunnskaper, og egenskaper. Det oppleves derimot ikke alltid som så overnaturlig.

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.

Er du litt som meg, så synes du mirakler og utrolige ting som skjer rundt og gjennom kristne er litt vanskelig å forholde seg til.

Du er heller kanskje ikke den største tilhenger av å be, og søke guddommelige løsninger på problemene du ser rundt deg.

Det er ikke det at du ikke tror på bønn, eller under. Det kan skje – men du spør deg likevel, hvordan? Hva betyr det i praksis at jeg har fått Den Hellige Ånds kraft? Man føler seg jo ikke eksepsjonelt mye sprekere og sterkere fordi om man er kristen!

Guds kraft og kunnskap bor i deg

De praktiske løsningene du ser på problemene rundt deg, viljen du kjenner til å ville gjøre en forskjell, kan være Guds kraft og ledelse i deg. La meg forklare hva jeg mener.

I Efeserbrevet 3,18-20 ber Paulus:

«Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår»

Som kristen kommer du i kontakt med Jesu kjærlighet, og du får del i Guds kraft. I 1 Kor 1,5 utdyper Paulus noe om innholdet i denne «Kristi kjærlighet», nemlig «lære og kunnskap».

Det å leve i Guds kraft innebærer at du får overnaturlige kunnskaper, og egenskaper (nådegaver). Det oppleves derimot ikke alltid som så overnaturlig. Kunnskap om noe kan være så enkelt som:

  • Få en god idé, og en tanke hvordan den kan virkeliggjøres.
  • Se en praktisk løsning på en utfordring/oppgave i det kristne fellesskapet.
  • Komme på en venn man vil sende ei melding, ringe, eller gå på besøk til.

Begynn å gå

Det overnaturlige skjer som regel midt i det naturlige. Du trenger ikke føle på noe stort «åndelig overskudd» for å gå i Guds kraft. Jesus har gitt oss instrukser på praktiske oppgaver: Gjøre disipler, dele evangeliet, hjelpe de svake, elske vår neste og bidra i samfunnet.

Disippelen Peter ble en dag utfordret av Jesus til å gå på vannet. De var i en båt på vannet, en ganske naturlig ting, men plutselig skulle det skje noe overnaturlig. Jesus var der, og sier til Peter: «Kom!».

Peter kunne enkelt sittet stille og ikke respondert på Jesu utfordring, men han tok likevel initiativ og flyttet foten sin ut på vannet – og så skjedde underet mens han gikk.

Her er nøkkelen til oss litt praktiske folk: Gå på de løsningene du har skjønt, eller fått kunnskap om. Ta initiativ og flytt beina og henda dine i den retning du tror løsningen ligger. Som med Peter kan utrolige ting skje når vi beveger oss, og andre, i retning av Jesus!

Unsplash

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.