Hvorfor bli en kristen?

Hvorfor bli en kristen?

Hva er egentlig greia?

Spørsmål & Svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til itro@nlm.no.

Gud er til enten vi tror på ham eller ikke. Han er den han er – uten å påvirkes av hva vi helst vil tro om han. Gud har skapt oss til å leve i et personlig forhold til ham, et forhold der vi har kontakt med ham og han har kontakt med oss.

Gud er til, og han er Herre.

Hva er synd?

Synd er først og fremst det at vi vil være vår egen Herre i stedet for å ha Gud som Herre. Synden får oss til å bryte kontakten med Gud, og den ødelegger vårt forhold til andre mennesker.

Guds vrede

Gud er hellig, og han hater synden. Gud elsker alle mennesker og kan ikke godta at vi sårer og skader dem han er glad i. Vårt største problem er at vi fortjener Guds straff. Vårt største behov er tilgivelse og frelse.

Evangeliet – frelsen i Jesus

Da Jesus døde på korset, tok han den straffen du og jeg hadde fortjent. Han døde i stedet for oss. Evangeliet er kort fortalt budskapet om et plassbytte.

Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre missgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes.53,5

Spørsmål & Svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til itro@nlm.no.