Å være disippel handler ikke om å være flink og gjøre seg fortjent til noe

Å være disippel handler ikke om å være flink og gjøre seg fortjent til noe

Disippelskap er etterfølgelse– å lære en ny måte å leve på.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Saken ble første gang publisert 24. september 2020.

Konseptet disippelskap er kanskje ikke så kjent for oss. I antikken, da Jesus levde, var en disippel en slags elev av en lærd person. Men livet som en disippel lignet ikke særlig på hverdagen til elever i Norge i dag.

Strevsomt kristenliv

Som elev på skolen handler mye av hverdagen om å prestere i vurderingssituasjoner. Det man gjør av prøver, innleveringer, og muntlig aktivitet i timen vurderes med karakter av læreren.

Hvis vi tenker at kristenlivet vårt skal være sånn, kan det lett bli strevsomt. Det å være en disippel av Jesus betyr ikke å gjøre visse ting for å være flink nok. Kristenlivet handler ikke om å gjøre seg fortjent— snakke godt nok og ofte nok om tro med vennene sine, lese ofte nok i Bibelen, eller være aktiv i mest mulig kristent arbeid.

Disippelskap er etterfølgelse

En disippel på Jesu tid skulle rett og slett følge etter læremesteren sin og observere det han gjorde. Disippelen skulle bli kjent med læremesteren, studere måten han møtte mennesker, og lytte til undervisningen hans.

Det handlet ikke først og fremst om spesifikke ting man måtte gjøre, men om å lære en måte å leve på.

Sånn skal livet vårt som disipler av Jesus også se ut. Vi kan bli kjent med Jesus ved å lese om ham i Bibelen, gjennom bønn, og gjennom det vi kan se av Jesus i livet til andre kristne.

Tenk over hvilke mennesker rundt deg som er forbilder for deg når det kommer til tro. Hva kan du lære av dem?

Mange distraksjoner

I Lukasevangeliet kapittel 10 klager Marta til Jesus over at søsteren hennes sitter og lytter til Jesus istedenfor å hjelpe til med å stelle i stand. Jesus sier til henne:

«Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del».

Når vi retter oppmerksomheten vår mot Jesus blir livet vårt forandret innenfra.

I livet vårt er det mange ting som vil trekke oppmerksomheten vår hit og dit, men det er kun én ting som er nødvendig.

Når vi retter oppmerksomheten vår mot Jesus slik Maria gjorde, blir livet vårt forandret innenfra slik at vi ønsker å tjene ham og gå i hans fotspor. Det er en slik etterfølgelse Jesus kaller oss til.

Unsplash.com/ Jehyun Sung

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Saken ble første gang publisert 24. september 2020.