Inkluderingsansvaret vi alle har

Inkluderingsansvaret vi alle har

Russen på Voss har en egen "inkluderingssjef". La deg inspirere til å bli inkluderingssjef i eget liv!

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Mange har nok kjent på følelsen. Vennene eller noen i klassen har avtalt å møtes, men du er ikke invitert. Du har blitt ekskludert fra det som skjer.

Inkluderingssjef i arbeid

I mars gikk flere nettaviser ut med en sak knyttet til russen på Voss. Russen på Voss ble merket nærmest som ‘enestående’ fordi de hadde et økt fokus på inkludering, med egen inkluderingssjef og kosesjefer i russestyret.

Det er rått at russen er opptatt av dette og at det settes fokus på!

Samtidig vil jeg stille spørsmål ved hvor samfunnet har kommet når vi må ‘ansette’ egne folk til å inkludere. Er ikke dette et allment ansvar vi alle kan ha?

Samfunnsansvaret vi har

Jeg vil tørre å påstå og mene at alle har et felles ansvar for inkludering. Enten det er venner, naboer, foreldre, familie eller noen du ikke kjenner. Et felles ansvar for å gi folk følelsen av tilhørighet og verdi.

Enten du er russ eller ikke, så er behovet for å tilhøre et sted utrolig viktig. Mennesker er skapt som flokkdyr, og er avhengig av en flokk å tilhøre for å ha det bra.

Inkluderingssjefen over alle inkluderingssjefer

Det kommer kanskje ikke som et sjokk at jeg under denne overskriften tenker på Jesus! Jesus var datidens og er fortsatt nåtidens største inkluderingssjef og forbilde.

  • Der hvor disiplene viste barna bort – ba Jesus barna komme til seg.
  • Der alle mennesker som passerte, overså den blinde mannen – der gikk Jesus bort, snakket med han og ga han synet tilbake.
  • Der disiplene ble sultne og leie og ville reise avsted – der inviterte Jesus alle de fem tusen mennene til lunsj og fem tusen ble mettet.

Guds ubetinget kjærlighet viser oss hvordan kjærligheten trumfer og dermed overgår alt annet. Guds ubetinget kjærlighet inkluderer og ser. Den ser hvert enkelt menneske – uansett.

En russetid som kan så spor

For deg som er russ i år, så vil jeg bare si at du er i en utrolig gøy periode. Du nærmer deg slutten på tretten år med skolegang og foran deg ligger en spennende tid.

Men også en sårbar tid.

I russetiden er det kanskje ekstra lett å føle seg alene. Det er ekstra lett å havne utenfor en gruppe, gjeng eller invitasjon. Og det er dessverre også enkelt å ekskludere, både bevisst og ubevisst.

Gjør deg selv til inkluderingssjef i eget liv.

Jeg håper du i russetiden kan huske litt ekstra på dette inkluderingsansvaret vi har fått av Gud gjennom Hans ubetingede kjærlighet. Kanskje er DU den ene som kan bety en enorm forskjell for en annen medruss i ukene som kommer.

Vær inkluderingssjef i eget liv

Og til alle ikke-russ; la ikke inkluderingssjef bli en tittel som varer for en kort periode. Nei, gjør deg selv til inkluderingssjef i eget liv. Slik kan folk i møte med deg føle seg sett, inkludert og ønsket!

bt.no

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.