Kan det være sant at Jesus faktisk stod opp fra døden?

Kan det være sant at Jesus faktisk stod opp fra døden?

– Bevisene tvinger oss til den konklusjonen at graven faktisk ble funnet tom, skriver historiker.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den første av tre deler i en serie om Jesu oppstandelse.

William Lane Craig, filosof, apologet og historiker skriver:

«Alle historikere som jobber med dette [Jesu oppstandelse] må behandle disse fire uavhengig etablerte faktaene: (1) At Jesus ble lagt i en grav, (2) at graven ble funnet tom, (3) at han ble sett etter hans død og (4) at disiplene trodde at han hadde oppstått. Med andre ord; Kristendommen selv.»

Craig skriver videre: «Jeg vil påpeke at disse fire faktaene ikke representerer konklusjonene til konservative forskere, snarere representerer de majoriteten av nytestamentlige forskeres syn i dag. Spørsmålet er: hvordan forklarer du disse faktaene?»

Ingen historiker kan på en forsvarlig måte fornekte den tomme graven.

La oss gå gjennom alle punktene.

1. Jesus ble lagt i en grav, og
2. graven ble funnet tom

Mange forklaringer til den tomme graven har blitt fremlagt. Vi skal se på noen av dem:

Den nytestamentlige forskeren Gary Habermassier om gravleggelsen at «Majoriteten av forskere tror at Jesu kropp ble plassert i en grav.»

Historiker Michael Grant skriver om den tomme graven: «Ingen historiker kan på en forsvarlig måte fornekte den tomme graven […] Hvis vi bruker de samme kriterier som vi ville ha anvendt på en hvilken som helst annen antikk kilde, så er bevisene så velbegrunnede og sannsynlige at de tvinger oss til den konklusjonen at graven faktisk ble funnet tom.»

Jesus ble lagt i en grav

Den tidligste kilden til den tomme graven, er 1 Korinterbrev 15. I følge en annen nytestamentlig forsker ved navn James Dunn går denne formuleringen tilbake til noen måneder etter Jesu død.

Her forteller Paulus at Jesus døde, ble begravet og at han stod opp igjen og viste seg for disiplene. Dette vitner om at den tomme graven ikke er et påfunn fra senere tid, og ikke minst; at Jesus faktisk ble lagt i en grav.

Lite sannsynlig at disiplene stjal Jesu kropp

Han ble begravet, men kan ikke noen ha tatt kroppen hans og funnet på en historie om at han var oppstanden?

Det er lite sannsynlig at disiplene stjal kroppen, for så å finne på at Jesus var oppstått. Flere av dem ble drept for budskapet de proklamerte. De hadde ingen gode grunner til å spre en slik løgn.

Mange har prøvd å finne mulige grunner til at andre kan ha stjålet kroppen, men ingen har lykkes på overbevisende måte.

Mye mer kan sies om gravleggelsen og den tomme graven. Hvis du ønsker å fordype deg anbefaler jeg å se på fordypningstipsene under, for vi må videre!

I artikkel 2 i denne serien (som kommer på iTro neste onsdag) skal vi se på:

3. at Jesus ble sett etter hans død, og
4. at disiplene trodde han hadde oppstått.

Fordypning:

 

John Olav Selstø

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den første av tre deler i en serie om Jesu oppstandelse.