Kenya

Kenya

Månedens misjonsland sies å være et av verdens vakreste land, men det er ikke turisme som har trukket de norske misjonærene hit.

"Kenya har et rikt dyreliv og en fantastisk natur, noe som har gjort at landet har utviklet seg som et turistmål", kan vi lese påwikipedia.NLMdriver med misjon i landet, og har gjort det ganske lenge, men det er ikke først og fremst rikt dyreliv og fantastisknatur som gjør at misjonærene har kommet hit. De ter for å fortelle om Jesus.

La oss dra lasset sammen

Mottoet for Kenya er visstnok "Harambee", som er swahili og betyr noe sånt som"La oss dra lasset sammen", et motto som også kan beskrive misjonsarbeidet i landet. For de kristne misjonærene og de lokale kristne samarbeider veldig tett, noe som er viktig for at misjonsarbeidet skal fungere godt.

NLM-misjonærene jobber medbådeevangelisering, opplæring av de kristne og helsearbeid i Kenya.

Det vil aldri gi resultater hvis ikke Gud er med på arbeidet

Men samme hvor flinke misjonærene er, eller hvor godt samarbeidet med de lokale går, vil det aldri gi resultater hvis ikke Gud er med på arbeidet. Derfor kanvi være med å be for den jobben misjonærene gjør, og om at budskapet om Jesus kan forandre livene tilmennesker i Kenya.

Hvis du vil kan du lese mer om hva misjonærene i Kenya driver med påNLMs nettsider.

Foto:teachhandlearn på flickr.com

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband. 

Månedens misjonsland i juni erKenya.