Kristus for oss

Kristus for oss

Hva bygger du din tro på? 

Tema:

Tema på iTro i oktober er «Ekte»

På en skala fra 1 til 10, hvor kristen er du? Du har kanskje fått det spørsmålet før, kanskje ikke, men hva ville du ha svart? Fem, muligens seks? Kan man egentlig plassere sin kristne tro på en skala fra 1 til 10? Jeg får det ikke til å gå opp i mitt hode hvertfall. Enten er man kristen, eller så er man ikke kristen.

Tanken bak spørsmålet  er likevel klar. Det er nok heller et spørsmål om hvor «kristelig» man er. Hvor mye «kristne» ting man gjør, hvor ofte man går i kirka etc. Men det begynner å bli skummelt når man baserer sin tro på gjerninger, eller på fruktene som kommer av det å være frelst, og ikke minst når man begynner å bygge troen på følelser.

«For av nåde  er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» (Ef 2:8-9)

Hvis troen skal basere seg på hvordan vi klarer oss som kristne, eller hvordan vi føler at gudsforholdet vårt er fra dag til dag, ville vi hatt et skikkelig problem. Men dette slipper vi. Selv om alt skulle rakne for oss, står ordet om Jesu gjerning fast.

Ikke Kristus i oss, men Kristus for oss.

Predikanten Charles Spurgeon  sa en gang: «I looked at Christ. The dove of peace flew in my heart. I looked at the dove of peace. It flew away.» Skal man ha visshet om at man er frelst må man holde fokuset på Jesus og hans gjerning. Ikke Kristus i oss, men Kristus for oss.

Et bilde: Et anker er noe man bruker for at båten skal få feste i havbunnen. Man kaster det ut av båten og lar det synke til det finner feste. Logisk nok. Det sier seg jo selv at man ikke slipper ankeret på dekk når man vil få grunnfeste. På samme måte funker frelsesvissheten. Den bygger ikke på ens eget kristenliv, men på det som står skrevet om Jesu død og oppstandelse.

Vi må kaste ankeret over bord.

Vi må hvile  i dette, og bygge frelsen utenom oss selv. Vi må kaste ankeret over bord.

Den grunn hvorpå jeg bygger

er Kristus og hans død

I Jesu piners skygger

er sjelens hvile søt.

Der har jeg funnet livet,

selv er jeg intet verd

Hva Kristus meg har givet

gjør meg for Gud så kjær.

(Paul Gerhardt – «En Gud for meg så trede»)

Foto: Salmando / flickr