Livsnødvendig kjærlighet

Livsnødvendig kjærlighet

Da du ble født var du selvfølgelig avhengig av praktiske ting for å overleve.

Mat, drikke og bleieskift. Men som baby trenger du mer enn det. Du trenger kjærlighet. Du er avhengig av at noen holder rundt deg.

Etter 2. verdenskrig ble dr. René Spitz tilkalt på et barnehjem der det var en gruppe spedbarn som hadde mistet foreldrene sine i krigen. Barna fikk regelmessig mat, drikke og bleieskift. Men etter en stund begynte barna å bli sløve og slutte å ta til seg næring. Det endte med at flere av barna døde. Det tok tid før dr. René Spitz kom fram til at årsaken ikke var et virus eller en epidemi, men at barna fikk for lite kontakt og kjærlighet.

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for det er da jeg trenger det mest

Det var ikke bare når vi er spedbarn kjærligheten påvirker helsa vår. Det gjelder hele livet. Får vi ikke nok kjærlighet går det ut over både vår fysiske og psykiske helse. Får vi kjærlighet, og greier å ta imot denne, forbedres derimot vår helsen vår.

Gunnar Elstad har mye han kan fortelle om menneskets behov for å vite at det er elsket. Han sier at det bare er når vi har fått nok ubetinget kjærlighet vi kan føle oss trygge.

– Det er først når vi har fått erfare at det ikke er farlig å være sint på dem vi er glad i, at vi blir trygge. De forlater oss ikke, og de går ikke i stykker. De er glad i oss likevel. Noe av det verste foreldre kan si til et barn, er :»Dersom du ikke er snill, kan vi ikke være glad i deg». Barn som tror at foreldrene bare er glade i dem når de er flinke på skolen eller hjelper til hjemme, har det ikke godt. «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for det er da jeg trenger det mest», var det en som sa.

Det er ikke alle foreldre som får til å gi kjærlighet på en måte som barna deres oppfatter, men de aller fleste foreldre er (heldigvis) glad i barna sine.
– Ingen barn blir født med bruksanvisning. Altfor mange går derfor rundt og har vanskelig for å tro at foreldrene er glad i dem. Det høres banalt ut, men det er likevel sant: Det viktigste spørsmålet i livet vårt er: «Er det noen som er glad i meg?». Før vi kan besvare dette spørsmålet med et klart «Ja», har vi det vondt.

«Alle har behov for et sted der de vet de er velkommen til å tanke opp

– Har en opplevd lite følbar kjærlighet som barn, vil en ofte bli skeptisk, eller kanskje til og med avvisende, til den kjærligheten en blir møtt med som voksen. En klarer ikke helt å tro at venner bryr seg, at kjæresten virkelig er glad i en, eller at en betyr noe for de andre i fellesskapet.

Elstad forteller at det er som om vi har en kjærlighetstank inne i oss. Dette kan forklare oss hvordan vi fungerer med og uten kjærlighet. Har vi mottatt nok kjærlighet, og har en ganske så full tank, har vi det bra, og selvbildet vårt er rimelig trygt. Har vi mottatt så lite kjærlighet at tanken er langt ifra full, har vi det ikke bra og selvfølelsen blir lav. Da trenger vi påfyll. Kanskje må vi også tømme tanken for «søppel» i tillegg.
– Alle har behov for et sted der de vet at de er velkommen til å tanke opp.

Foto:Jon Ovington på flickr.com

Tema

Temaet i februar er Elske