Maskulinitetens maske

 Maskulinitetens maske

Kulturen vår sender et budskap om at det bare er jenter som skal vise følelser og jenter som sliter med kroppsbilde. Det er bare ikke sånn det er.

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no

”Vær en mann!” ”Ikke være så pinglete da.” ”Slutt å sipp.” ”Nå må du slutte å oppføre deg som en jente!” ”Du finnes jo ikke praktisk anlagt!» 

Hvem av oss har vel ikke hørt slike kommentarer en eller annen gang? Enten rettet mot oss selv, eller mot andre. Disse kommentarene går som brennende piler inn i hjertene våre, spesielt dersom de kommer fra viktige personer i våre liv.

Budskapet kommer fra kulturen vår, som setter agenda med stereotypier gjennom mediene om hvordan man skal være som jente og gutt. Idealer og forventninger blir satt både på det ytre; hvordan man skal se ut, og på det indre; hvordan man skal oppføre seg.

Disse forventningene er både uoppnåelige og usunne. La meg ta for meg to områder som er spesielt problematiske for unge menn; kropp og følelser.

Den veltrente, deilige kroppen

Dersom man tar gjennomsnittet fra alle ukeblader kan man danne seg følgende ”bilde” av hvordan en ung mann skal være: Veltrent, høy, mørk og solbrun. Vi har sett det i disse dager. Hvem er det som viser seg ute i sola, som går i bar overkropp midt i byen? Jo, den veltrente og solbrune gutten. Hvor er de som ikke har den «perfekte» kroppen?

En gutt skal også kle seg stilfullt og være vellykket. Ubevisst måler vi oss opp mot disse urealistiske og manipulerte bildene. Hva gjør dette med oss unge menn?

Nyere forskning slår fast at rundt 20% av norske gutter i alderen 12-18 år har risiko for å slite med spiseforstyrrelser.[1] Der jenter gjerne vil være tynne, er mange gutter sykelig opptatt av å bygge en muskuløs kropp. En sykelighet som går langt utover et sunt fokus på å ta vare på kroppen sin.[2]

Spiseforstyrrelser og kroppshysteri blir ikke tatt på alvor når det kommer til gutter, ”det er bare jenter som sliter med slikt..”. I England sliter hver tredje gutt med et usunt kroppsfokus[3], det er nok ikke langt fra sannheten i Norge heller. Men det blir ikke snakket om, fordi gutter skal jo ikke snakke om følelser. Det er også svært få leger som diagnostiserer gutter med spiseforstyrrelser, fordi man rett og slett ikke tenker at gutter sliter med slikt.[4]

Jentete følelser

En svært vanlig holdning i samfunnet er at jenter skal vise følelser, gutter skal derimot holde det for seg selv. Mange gutter blir lært opp til å tro at det å være sensitiv, det å vise følelser, er en svakhet – da blir gutter kalt for jenter. Ofte vet heller ikke folk hvordan de skal reagere dersom en gutt viser følelser, f. eks gjennom gråt. Hvorfor er det slik?

Det er en løgn at jenter har mer følelser enn gutter. Gutter har like mye følelser som jenter, det ser bare forskjellig ut på utsiden.[5] På flere områder er det høyere krav til hva gutter skal prestere enn jenter. Ved høyere krav kommer også større skuffelser dersom man ikke lykkes, som naturlig nok utløser følelser.

Foreldrene våre, og spesielt fedre, har en viktig rolle å spille her. Noen har kanskje hatt fedre som har sagt at det ikke er greit å gråte. Så har noen valgt å stenge gråten inne, men gråt er en av de viktigste ventilene vi har i følelseslivet vårt. Foreldre må være bevisste på å vise barn og ungdom at følelser er greit, både positive og negative.

Bære hverandres byrder

I Galaterbrevet 6,2 står det at vi skal bære hverandres byrder. I møte med det presset vi møter om hva vi skal være som unge menn, er dette nøkkelen til hvordan vi kan leve sunne liv.

Å bære hverandres byrder er å dele med andre hvordan du har det, både gleder og utfordringer. Det er å snakke om følelser. Det ligger en enorm styrke i dette. En gutt som er i kontakt med sine følelser, vil kunne møte andre mennesker på en bedre måte.

Å tørre å snakke om følelser er å være tilstede i verden og vise verden helt ærlig hvem du er. Da er du mann og et helt menneske. Da kan du gå sommeren i møte med et sunt fokus!

 

Kilder:

[1] www.senterforspiseforstyrrelser.no/menn-og-spiseforstyrrelser/

[2] www.huffingtonpost.com/2014/09/17/body-image-boys_n_5637975.html

[3] www.telegraph.co.uk/education/12158200/Teenage-boys-are-increasingly-worried-about-their-body-image-research-finds.html

[4] https://nhi.no/familie/barn/spiseforstyrrelser-hos-unge-menn/

[5] www.psychologytoday.com/blog/sexual-personalities/201504/are-women-more-emotional-men

Christin Hume/Unsplash.com

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no