Men hvorfor misjonær?

Men hvorfor misjonær?

Når Jesus møter deg med nåde kan vi ta i mot den i lydighet.

Torstein Habostad

Torstein Habostad er gift med Gunhild. De har 2 barn og jobber på 4. året som misjonærer i Mali. Vær gjerne med og be for arbeidet de står i.

Det er mange  måter å svare på spørsmålet «hvorfor misjonær?» på. Jeg vil prøve å svare på en utfordrende måte.

Det hender at  noen takker oss så veldig fordi vi reiste til Mali. Når det skjer føles det ikke helt riktig. I beste fall sender vi takken til Gud. Takkingen er helt sikkert godt ment, men i følge misjonsbefalingen skal jo alle ”gå ut”. Hvis vi skal spre Guds Ord må vi bevege oss dit det ikke er kjent, enten ved å reise, støtte den som reiser, eller gjennom f. eks. internet og media. Å være et vitnesbyrd i jobben og på skolen er også genialt. Det er altså mange måter å være evangelist på. Og alle er kalt til disse gode gjerningene.

Billig eller dyr nåde?

Når Jesus møter  deg med nåde, kan vi ta i mot den i lydighet. Når det er gjort er det nåden og troen som leder deg frem. Forfatteren Dietrich Bonhoeffer skilte mellom billig og dyr nåde. Billig nåde er når du lever som du alltid har gjort, fordi unnlatenhet også dekkes av nåden. Dyr nåde virker motsatt. Den skaper noe nytt og utfordrende. Den koster. Ja, det koster å være misjonær – men jeg ville ikke vært foruten likevel!

Det er Guds l edelse som har ført oss hit da vi gikk i tro. Jeg håper du også ser at Gud er god og at han er til å stole på.

Uroen ble stilnet

Jeg hadde tenkt  at jeg skulle bli misjonær lenge, men jeg visste ikke først om Gud tenkte det. Det måtte jeg finne ut av. Da valgte jeg å gjøre noe helt annet enn å gå på den misjonsskolen jeg var på da. Etter flyttingen kjente jeg at det var noe som manglet. Så jeg flyttet tilbake noen år etterpå for å fullføre. Da ble uroen stillet. Det kan være et godt tips å aktivt søke meningen med livet gjennom å utfordre seg selv på lignende måter. Den som leter, han finner – står det i Lukas-evangeliet.

Jeg tror den  kristne misjon er noe som fungerer bra. Det gode budskap om frelseren har nådd veldig langt. Nå stunder det kanskje mot dag – og det er nok ikke det letteste som gjenstår. Fungerer det vi driver på med? Her vi bor går det seint. Vi må være tålmodige. Vi håper at noen vil bli kjent med Jesus slik at arbeidet kan fortsette når misjonen en dag ikke er her lenger.

Foto: Privat

Torstein Habostad

Torstein Habostad er gift med Gunhild. De har 2 barn og jobber på 4. året som misjonærer i Mali. Vær gjerne med og be for arbeidet de står i.