Misjonær 2012

Misjonær 2012

"Stilling: Tedrikker" sier en av misjonærene om hva han gjør. Det finnes tydeligvis mange måter å være misjonær på i 2012.

Tema

Tema for iTro i juli er "2012". Dette er også festivaltemaet forsommerens UL.

Ingebjørg Hauge (22) kommer fra Vormedal, og studerer teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Hva ser du for deg dersom jeg nevner yrket misjonær? Jeg tenker fort på en mann som underviser om Bibelen i bushen. Men jeg har hørt om andre typer arbeid – på møter, lest på nettet, vært på misjonærinnvielser på UL – og vet at det ikke nødvendigvis er slik misjonæryrket er.

Oppdraget er det samme som det alltid har vært, men å være lydig mot Jesu kall om å følge ham og å gå ut kan man gjøre på mange ulike måter. Møt fire personer som bruker evnene sine og engasjementet sitt i hverdagen som misjonær i 2012:

Arbeidsoppgaver en vanlig dag :

Starter dagen i kontorhytta med kaffe og Bibel. Deretter går turen inn i landsbyen. Har sjeldent avtaler, men har ofte en tanke om hvem jeg vil treffe. Dette blir ofte endret underveis, av venner som inviterer på te eller uforutsette ting som skjer. Samtalen går i hverdagslige utfordringer, men av og til dukker det opp spørsmål av religiøs karakter.

Motivasjonen min i hverdagen :

Jeg tror på en objektiv sannhet, det forplikter meg. Gjelder den alle, blir det en menneskerett å få høre og ta stilling til denne sannheten. Jeg blir motivertav å se hva Gud gjør med samfunnet, og ikke minst i livet til enkeltpersoner som jeg får ha kontakt med.

/div>

Arbeidsoppgaver en vanlig dag :

Planlegging, undervisning, spill, lek og latter + en god kopp kaffe med ettåringen!

Motivasjonen min i hverdagen :

Jeg er opptatt av at elevene skal ha fine dager på skolen. De skal lære og oppleve mye, og kjenne at det er kjekt å gå på en norsk skole i utlandet. De skal få bli kjent med kulturen og den flotte naturen her!

Det er fint å bidra som misjonær på min måte. Det at jeg er lærer her, gjør det lettere for de andre som arbeider i prosjektene å konsentrere seg om helse-/sosialarbeid og kirka. Slik kan jeg få være med som et av mange viktige lemmer i et legeme!

Arbeidsoppgaver en vanlig dag :

Jeg og dyktige bolivianske kolleger arbeider med å forbedre utdanningen i et ressursfattig område i byen. Dagene er varierte; noen med rent kontorarbeid eller møter og samlinger med elever eller foreldre, andre dager arrangerer vi kurs, og da hjelper jeg til med det praktiske; viser vei, bærer og sjauer og smører sandwich og serverer brus.

Motivasjonen min i hverdagen :

Jeg tror utdanning er nøkkelen til en bedre framtid; den kan utjevne sosiale forskjeller og gir barna muligheter til å få et bedre liv enn det foreldrene har hatt. Den former også barn og unge og gi dem verdier som gjør dem i stand til å ta viktige valg for framtida. Gjennom prosjektet skaper vi møteplasser hvor vi kan vise at Gud alltid ønsker å være sammen med oss.

Arbeidsoppgaver en vanlig dag :

Dagene er varierte. Jeg arbeider i huset og er med min ett år gamle sønn. Ellers jobber jeg med ts’amakko-språket. F.eks. har jeg laget et forslag til hvilke bokstaver vi kan bruke for å skrive det. Jeg og en ts’amakko- kollega jobber med lokale historier og legger til språkdatai databasen. Snart vil 2-3 andre joine teamet, og da skal vi jobbe direkte med å oversette bibeltekster.

Motivasjonen min i hverdagen :

Jeg liker språk og synes det er en fantastisk utfordring å få jobbe med et minioritetsspråk som få kan! Dessuten blir saken enda bedre ved visjonen om at disse menneskene skal kunne lese Bibelen på sitt eget språk! Da blir Gud ikke et fremmed folks gud, men deres egen!

Ill.foto: acquimat4 på flickr.com

Andre foto:  Privat