– Jeg var lenge skeptisk, og kanskje litt redd for Den hellige ånd

– Jeg var lenge skeptisk, og kanskje litt redd for Den hellige ånd

Marte om hvordan Den hellige ånd har gjort livet mer spennende.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Jeg har lenge vært skeptisk, og kanskje litt redd for Den hellige ånd. Han var i mine øyne en som gjorde at folk tilsynelatende mistet kontrollen, plutselig snakket et språk de ikke kunne eller falt i gulvet. Etter hvert har jeg forstått at de nevnte tilfellene er av de mer uvanlige.

Jeg har fått oppleve at Den hellige ånd virkelig er en hjelper i mitt kristenliv, en som har gjort min hverdag og mitt forhold til Gud mye mer spennende.

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd (Joh 14,16-17).

Her blir Den hellige ånd omtalt som en talsmann, noe som betyr en hjelper eller trøster. Videre omtales han som sannhetens Ånd, fordi han er sannheten og leder oss til hele sannheten.

Den hellige ånd er altså en som skal hjelpe oss, og lære oss alle ting når vi ikke strekker til.

Tungt å lese i Bibelen?

Det er ikke sjelden at det føles litt tungt å sette seg ned for å lese Bibelen. Kanskje leser jeg noe jeg ikke forstår, eller noe som bare ikke gir mening.

MEN! Det er akkurat her Den hellige ånd kommer inn. Vi trenger ikke å forstå alt selv, eller i egen kraft. Gud har jo sagt at han vil lære oss, ved hjelp av Den hellige ånd som bor i oss. Han gir oss muligheten til å få større kjennskap til Gud.

Større kjennskap til Gud

Derfor ber jeg Den hellige ånd om å komme hver gang jeg setter meg ned for å lese i Bibelen. Slik kan han vise meg hva Gud ønsker å si til meg. I min egen kraft forstår jeg ikke så mye, men med hjelp av Den hellige ånd kan Gud åpenbare noe nytt for meg hver gang jeg setter meg ned med Han og hans ord.

Vi må gi han tillatelse

Den hellige ånd lever i alle som er kristne, men han vil ikke trenge seg på. Vi må derfor gi han tillatelse til å komme. Tillatelse til å berøre oss. Tillatelse til å veilede oss i bibellesningen og bønnen. Det er først når vi tør å åpne opp for at Den hellige ånd kan komme at ting virkelig blir spennende.

Vanskelig å be høyt?

Jeg har selv lenge syntes det har vært vanskelig å be høyt. Jeg fant aldri de riktige ordene eller formuleringene. Dette var tema på en bibelgruppe en kveld, og en venninne spurte meg om jeg konkret inviterte Den hellige ånd inn i bønnen. Jeg var ærlig og sa nei.

Wow! Det funket jo faktisk.

Når bibelgruppen gikk mot slutten og vi skulle be, ba jeg om at Den hellige ånd konkret måtte komme. Når det ble min tur til å be opplevde jeg at ordene bare flommet ut av meg, og tankene og bønneemnene kom en etter en. Når vi var ferdig med å be satt jeg der helt overrasket. Wow! Det funket jo faktisk.

Utfordring

Så min utfordring til deg er å konkret be Den hellige ånd om å komme, enten før du ber, leser bibelen eller lovsynger. Prøv å være mer oppmerksom på hva Den hellige ånd sier til deg og de rundt. Han ønsker å hjelpe oss med å komme litt nærmere Gud, dag for dag.

Jeg har fått oppleve at Den Hellige Ånd virkelig er en hjelper i mitt kristenliv, og det ønsker han å være i ditt liv også!

Sara Kiserud

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.