Mysterier i Åpenbaringen

Mysterier i Åpenbaringen

Vi finner en del mysterier og hemmeligheter i Bibelen. Aller tydeligst blir det i Johannes' Åpenbaring.

Tema

Tema på iTro i desember er "Mysterium".

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

Hans Nielsen Hauge reiste som forkynner på kryss og tvers av Norge for 200 år siden. På den tiden skulle bare prestene forkynne. Men bondegutten forkynte likevel frimodig. Og han brukte tekster fra hele Bibelen, også Johannes’ Åpenbaring.

Et sted Hauge  talte fra Åpenbaringen kom sognepresten på stedet og hørte. Han kritiserte ham skarpt. "Selv min far – som var en lærd prost – våget aldri å tale over Åpenbaringen, for det er en lukket bok", sa han. "Nei", protesterte Hauge, "det er en åpenbart bok, og derfor heter den også Johannes’ Åpenbaring!"

De sju stjerner er engler for de sju menigheter

Den gamle prosten  tenkte kanskje som Luther, som mente apostlene talte "med klare og tørre ord", mens Åpenbaringen "gir seg av med syner".

Det er sant at Johannes’ Åpenbaring er annerledes. Her er det dyr som har sju hoder og ti horn. Det vrimler av engler og drager. Tallene er ofte symbolske og flere av dyrene kan snakke.

Guds plan for  endetidens utvikling frem mot den store avviklingen kalles nettopp for "Guds hemmelighet" (Åp 10,7). Men også Antikrist Dyret har sine "hemmeligheter" (17,5 og 7).

Et annet sted får vi se Jesus holde sju stjerner i hånden, og da forklares det slik: "… og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter", (Åp 1,20).

På Luthers tid mente noen at dethandlet om nettopp dem der i byen Münster

Johannes’ Åpenbaring forklarer  selv flere av bildene eller "hemmelighetene". Men slik er det ikke alltid. Ofte må vi som leser forsøke å tolke selv. Som regel kan vi kjenne igjen bildene fra Det gamle testamentet, men noen bilder er forandret.

Til alle tider påstår noen at de har forstått mer enn andre av hemmeligheter og koder. Og det er klart at noen leser, gransker og forstår mer enn andre. Men mange har også tatt feil, veldig feil.

På Luthers tid mente noen at de vanskelige versene om de tusen år i Åp 20,1-6 handlet om nettopp dem der i byen Münster. Derfor styrte de byen med samme autoritet som Jesus selv.

Den røde tråden gjennom alle bildene i Johannes’ Åpenbaring er veldig rød. Den er blodrød

For 100 år  siden stod Jehovas vitner frem med ekstreme tolkninger av de 144000; det handlet egentlig om nettopp deres sekt, sa de. Siden har de endret tolkningen radikalt, men fortsatt tror de at det handler om (bare) dem.

Ikke minst har mange tolket 666 (Åp 13,1-8) om samtidens despoter, som Napoleon, Hitler, Stalin, Mao eller Saddam Hussein. Alle tok de feil.

Gud ga oss  ikke Åpenbaringen for at vi skulle bli verdensmestere i endetids-teologi. Men de som vil leve når det hele skjer skal kunne kjenne igjen det Gud forutsa: "Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer" (Joh 14,29).

Og den røde tråden gjennom alle bildene i Johannes’ Åpenbaring er veldig rød. Den er blodrød. For den handler om Jesu død og frelse.

Les også:  Johannes’ Åpenbaring
Les også:  Endetiden – for dummies
Les også:  En blodrød tråd gjennom Johannes’ Åpenbaring

Foto:ideacreamanuelaPps@ flickr