Når jeg leser Bibelen

Når jeg leser Bibelen

Forskjellige folk om forskjellige "bibelvaner".

Tema

Tema for iTro i april er «Boka med stor B». I april handler alle sakene på iTro om Bibelen.

Den 22. april starter bibelkampanjen «100 dager med Bibelen«, der vi sammen leser oss gjennom 100 sentrale bibeltekster i løpet av de 100 dagene fram motsommerens UL.

Hva gjør du når du leser Bibelen? (Bortsett fra å lese da.) Vi har spurt disse hva de gjør. Om de har rutiner og konkrete ting de gjør for at det skal bli lettere å holde fokus.