Opprinnelse

Opprinnelse

Alt har en årsak. Jeg liker å tro at Gud følte for å skape nettopp meg.

I følge Wikipedia er opprinnelse begynnelsen, startpunktet, årsaken eller utgangspunktet som noe er utviklet fra. Jeg stiller de eldgamle spørsmålene: Hvem er vi og hvor kommer vi fra, og går på jakt etter verdens – og menneskets – opprinnelse. Det er opp igjennom historien opp til flere som har hatt litt å si om dette.

For eksempel var det en gang en gutt som het Darwin som skrev noe han kalte ”Artenes Opprinnelse.” I denne boken skriver Darwin om evolusjon, altså at arter forandrer seg, og tilpasser seg. Ut fra dette igjen har vi fått teorien om at mennesket har utviklet seg fra ape til det vi er i dag.

Personlig har jeg litt for høye tanker om meg selv til å tro at akkurat jeg stammer fra apene, selv om jeg stadig ser tegn som kan støtte den teorien hos enkelte fotballsupportere…

Til mitt relativt høye ego passer heller tanken om å være skapt i den ene, allmektige Guds bilde bedre. Jeg vet ikke om ordet opprinnelse finnes i Bibelen. Men Bibelen begynner likevel med å gi en forklaring på verdens opprinnelse.

La oss gjøre mennesker i vårt bilde

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” Slik begynner Bibelen. Og senere, i samme kapittel, etter at Gud har skapt de ville dyrene, sier Gud: ”La oss gjøre mennesker i vårt bilde.”

Jeg liker meg i Bibelens skapelseshistorie. Darwins evolusjonsteorier høres utvilsomt mer fancy ut, og moderne oppfatninger om verdens opprinnelse har det med å bli innvikla og lange. Forklaringen Bibelen gir blir i motsetning nesten så simpel at det blir flaut.

Vitenskapen og dets syn på vår opprinnelse forandrer seg

Han som skrev Hebreerbrevet skriver at ”ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord.” Vitenskapen og dets syn på vår opprinnelse forandrer seg. Darwin er i dag på mange måter avleggs. Og med det tempoet vi har i vår moderne verden forkastes teorier og oppfatninger om verden oftere enn jeg kjøper sjokolade.

Men Bibelen, den står fast. Guds ord er uforanderlig. Ved tro vil vi i Bibelen alltid kunne finne vår opprinnelse – denne verdens opprinnelse gjennom Guds skapermakt. Og aller viktigst, der finner vi vår opprinnelse, vårt utgangspunkt til evig liv. Vår kristne opprinnelse med startpunkt på Golgata og med utgangspunkt i Jesu død for våre synder.

Foto:Shermeee på Flickr.com

Tema

Temaeti april er Op…