– Over all forventning

– Over all forventning

Vi har hatt en prat med TeFt-teamet, som er tilbake etter fem måneder i Øst-Afrika.

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra forskjellige perspektiv.

De har vært 12 i teamet i år, og jeg fikk snakke med tre av dem. De ville kombinere misjon og bibelskole, og derfor ble TeFT et naturlig valg.

Vi sitter ute i deilig norsk vårsol, men det ser likevel ut som de tre ovenfor meg synes det er litt kaldt. Selv om de kom til Norge to dager før jeg snakker med de, har de ikke landa helt enda.

Å spørre om de har hatt det bra blir unødvendig. Det synes at de har hatt det bra.

– Det overgikk forventningene, sier Maria Vårvik (19).

– Vi ble så godt tatt imot av misjonærene, det gjorde at følte at vi også var med på misjon, forteller Arlin Olsen Stensland(20).

Det gjorde inntrykk å se hvordan folkegrupper lever i mørket

– Hva gjorde størst inntrykk?

– Å få se hvor sterkt Gud står i hverdagen til kenyanere som ikke har noen ting. De har den holdningen at de er ingenting uten Gud, og den holdningen burde vi også hatt, sier Per Magne Østertun(20).

De andre er enige.

– Vi bruker så mye tid på uviktige ting. Fokuset jeg har fått av å være i en kultur der materialisme ikke står så sterkt, håper jeg at jeg kan ta med meg videre, sier Maria.

–Også fikk vi se mye av arbeidet inn mot de unådde. Det gjorde inntrykk å se hvordan folkegrupper lever i mørket, sier Arlin.

Per Magne er oppvokst i Kenya, og hadde kanskje ekstra høye forventninger. Men hele opplegget var bedre enn han hadde sett for seg.

– Bibelundervisning var veldig god, sier Per Magne. – Undervisninga har gitt meg bedre innsikt i det jeg lurte på før, og jeg har lært mer om hvordan jeg kan lese Bibelen.

Når vi ber settes universets største krefter i sving

– Vi har lært om livet som Jesus disippel, legger Maria til. – Vi hadde undervisning i bønn, jeg lærte kjempemasse. Om hvordan man ber. Og om hva Bibelen sier om bønn. Det er lett å ta det for gitt. Men det er så viktig å bruke tid på det, å prioritere det. Når vi ber settes universets største krefter i sving, sier hun.

Å være i et team på 12 har lært dem mye om seg selv.

– Å leve så tett på hverandre får frem ting på godt og vondt, sier Maria. De andre nikker.

– Jeg har blitt bedre kjent med egne grenser, sier Arlin.

Per Magne fortsetter: – Vi har lært hvordan vi reagerer i spesielle situasjoner, og vi ser hvilken rolle vi får og tar i en gruppe.

Om jeg blir i Norge, vil jeg iallfall være bevisst på hvorfor jeg er i her

– Er dere mer gira på misjon nå?

– Jeg har fått tilbake misjonsgnisten. Misjon engasjerer meg, sier Per Magne, men han veit ikke lenger om han vil bli misjonær. Kanskje han skal være i Norge.

– Alle kan bli brukt der vi er. Alle er kalt, men hvor du er kalt er en annent ting.

– Jeg har blitt mer sikker på at jeg vil reise ut som misjonær. Jeg vil ut igjen, sier Arlin.

Maria har fått et mer nyansert bilde av misjon enn hun hadde før hun reiste på TeFT, men hun veit ikke om hun kommer til å reise ut.

– Jeg er åpen for alt, enten det er i Norge eller i utlandet. Om jeg blir i Norge, vil jeg iallfall være bevisst på hvorfor jeg er i her, sier hun.

Foto: Narve Nystøyl
Bildet: F.v: Per Magne Østertun, Arlin Oslen Stensland og Maria Vårvik.