Rabbien

Rabbien

En lærer med en annen autoritet. 

Tema

Tema på iTro i april er «Jesus»

“Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: “Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.”” (Joh 3:2)

“Ofte synonymt med mester eller herre

Jesus har mange  titler i Bibelen. En av dem er rabbi. En rabbi var en jødisk lærer og lærd som var kjent for sin evne til å tolke de jødiske skrifter. Ofte synonymt med mester eller herre. Det var en ærestittel som fariseerne og de skriftlærde likte å bli adressert med. (Matt 23:7)

Tradisjonelt sett stammer denne tittelen fra et ord som ble brukt om folk høyt oppe i systemet, de store lederne. En tittel man brukte om de som stod over en selv i rangering, noen i en respektert posisjon. Fremfor alt var det en tittel en elev brukte om sin lærer. Disiplene til døperen Johannes kalte ham for eksempel for rabbi. (Joh 3:26)

“Aldri har noe menneske talt slik som han

Det at Jesus  blir kalt for en rabbi, må bety at han oppførte seg som en. Han var lærd i skriften, og brukte den aktivt i argumentasjon. Likevel var det en forskjell mellom Jesus og de skriftlærde. Han jobbet ikke med sine elever slik rabbiene tradisjonelt sett gjorde, kun med å tolke skriften. Nei, Jesus hadde en annen autoritet i sin tale: “Alle var slått i undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde.” (Mark 1:22) “Aldri har noe menneske talt slik som han.” (Joh 7:46)

Disiplenes mål var  derfor ikke å lære alt av sin rabbi slik at de selv kunne kalle seg rabbi en dag. Nei, de fikk faktisk streng beskjed om å ikke kalle seg selv rabbi: “Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken.” (Matt 23:8)

“Herre for sitt folk

Jesu disipler stod  overfor ham som elever for sin lærer, og de viste ham respekt ved å kalle ham rabbi. Og slik forble relasjonen: Disiplene var disipler og Jesus var deres lærer.

Når Jesus i  evangeliene kalles lærer innebærer det imidlertidig en annen relasjon enn hva en skriftlærd hadde med sine elever. Derfor brukes det også mange andre titler i stedet for rabbi: lærer, mester, herre. Jesus er nemlig ikke bare en lærer slik vi forstår de i jødisk forstand, han er Herre for sitt folk.

“Vi trenger ikke å oppfylle noen flinkis-krav

“Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.” (Luk 10:39) Å sitte ved sin herres føtter, bokstavelig talt, var en rabbiner-elevs stilling i forhold til sin herre. Det var dens posisjon. På Jesu tid var det et var et privilegium å få være rabbinerelev, det gav status og var forbeholdt kun de flinkeste studentene. En rabbiner-elev kunne ikke være en kvinne etter tradisjonen, så det at Maria satt slik var noe uvanlig.

At Maria, som  ikke engang oppfyller kravet om å være mann, får lov å sitte ved Jesu føtter slik viser oss at vi ikke trenger å oppfylle noen flinkis-krav for å kunne bli Jesus etterfølgere. Vi får også sitte ved Herrens føtter, vi får hvile der, vi får lytte til vår Herre. Vi skal ikke selv strebe etter å få en slik status og få egne disipler, for vi har én Mester, én Herre, og vi er alle søsken.

Foto: freebibleimages.org