– Det er ikke seksualiteten som definerer menneskets verdi eller identitet

– Det er ikke seksualiteten som definerer menneskets verdi eller identitet

Alexis Lundh mener at det er viktigere enn noen gang at unge kristne forankrer identiteten sin i Kristus.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Lundh har akkurat hatt morgenmøte på Veritaskonferansen. Der var fokuset på identitet. Jeg møter en blid Lundh for en prat ved stand-området like etterpå. Lundh er kritisk til den friheten samfunnet prøver å tilby oss og mener det finnes en bedre frihet.

FRIhet?

– Hvordan henger frihet og seksualitet sammen?

– Vi har veldig ulike briller på dette. Den friheten samfunnet ønsker å gi og selge oss er en frihet jeg ikke tror på, sier han og bruker foreningen FRI som eksempel.

– De har en «mennesket i sentrum»-tilnærming og lever etter «What’s in it for me?». Alt er greit så lenge det er basert på samtykke og respekt, forteller han og sier at en slik tilnærming blir veldig subjektiv, og svært annerledes enn den friheten han selv tror på.

– Min frihet er knyttet til Guds bud og Guds lov, og da er det Jesus Kristus det er snakk om.

– Bibelen setter mannen og kvinnen fri til å leve det de er kalt til.

Lundh mener at mye av det FRI gjør og fronter er respektløst, og at det er i frontalkonflikt med Bibelens fortelling om frihet. 

– Å snakke om onani i samme åndedrag som dette med å utforske sin egen kropp i møte med små barn, mener jeg ikke er god omsorg, sier han. Lundh mener derimot at det vi leser om i Bibelen er virkelig frihet og refererer til 1.Mosebok 2,24:

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. (1 Mos 2,24)

– Bibelen setter mannen og kvinnen fri til å leve det de er kalt til. Det er ikke sånn at et fullstendig verdig liv i frihet er knyttet opp til ekteskap. Den kristne historien handler i stor grad om et mysterium som er åpenbart for oss. Det er der vi er kalt til å leve i kirken, uavhengig av alder og sivilstatus, sier han.

Mening sitter dypere enn sex

– Er ikke frihet å få bestemme over egen seksualitet? Hvorfor skal kristne bestemme hva som er frihet og mene noe om andres seksualitet?

– Det spørsmålet møter jeg ofte, sier han og tar en liten tenkepause.

Mening sitter mye dypere enn sex. Det sitter i forpliktelse og tilknytning.

Det får han til å tenke på en gang da han satt i et panel foran tre klasser fra 3.videregående. Der han blir konfrontert av ei ung jente.

– Hun sier at hun er veldig provosert over min tilnærming til seksualitet. Hun synes det er greit å ligge rundt. Siden hun er så frimodig, spør jeg frimodig tilbake: Hva er det du søker i denne seksualiteten som kun handler om det fysiske?

Han sier at det blir helt stille i salen.

– Så sier jeg: Min gjetting er at du søker å bli elsket. Stemningen i rommet blir veldig rar. Så lander det egentlig i at den friheten som ligger i å gjøre hva en selv vil, ofte binder en. Fordi det å søke å bli elsket krever tid, forpliktelse og investering.

Det er ikke seksualiteten som definerer menneskets verdi eller identitet.

– Etterpå spurte jeg henne om det gikk greit. Jeg ønsket bare å gi henne en bedre historie enn den hun levde. Hun ga tydelig uttrykk overfor meg at hun gikk derfra med noe å tenke på. Å bli elsket handler om mer enn å bli ligget med, forteller han.

Han sier videre at han i møte med unge og unge voksne, ser at løse seksuelle relasjoner ikke gir frihet, men at det er mening som gir frihet.

– Hva er da mening? Mening sitter mye dypere enn sex. Det sitter i forpliktelse og tilknytning. Og et stykke nedi gata kommer nytelse inn, som er en del av Guds gode gave. Da begynner vi å finne mening. Når vi finner mening med ting – da oppstår frihet og glede, smiler han.

Søk sannhet

– Har du et tips til unge i møte med denne tematikken?

– Søk sannhet, der ligger frihet. Ikke søk enkle løsninger. Det er ikke seksualiteten som definerer menneskets verdi eller identitet. Som ung kristen troende, tror jeg det er viktigere enn noen gang å forankre identiteten sin i Kristus, oppfordrer han.

Avslutningsvis sier han at flere fra ulike reality-serier har uttalt at de møter store kvaler og vanskeligheter i livet sitt etter å ha fått friheten sin så kraftig eksponert.

– Denne type problematikk kan vi også lese om i kapittel etter kapittel i ordspråkene. Resultatet er tomhet til menneskets sjel, avslutter han.

 

Alexis Lundh jobber i Tro & Medier og Heltfri. Der finner du flere nyttige ressurser rundt temaet.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Benjamin Høyland

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.