Tilstede

Tilstede

Gud kan være tilstede i våre liv gjennom Den hellige ånd.

Tema

Tema for iTro i juni er Til…

Det er noe  fantastisk stort med Guds vesen. Han er er allmektig, han ser alt og vet alt. Han er hellig og stor. Likevel ser han hvert enkelt menneske. Han hører alle bønner, og kommer med trøst og styrke.

Men hvordan kan  Gud være tilstede i våre liv? Et viktig stikkord her er treenigheten. Da Jesus levde på jorden, kunne han være fysisk tilstede. Menneskene kunne både se ham og snakke med ham. Men Jesus kunne ikke være på jorden for alltid, og han begynte tidlig å snakke om at han skulle gå bort. Dette syntes disiplene var triste nyheter, for de trodde da at de kom til å bli helt forlatt. Heldigvis var det en større plan bak det hele enn de forsto.

«Disiplene trodde de kom til å bli helt forlatt, men Gud hadde en plan

I Johannes evangelium  16,7-15kan vi lese om Jesu løfter om Den hellige ånd (Talsmannen):

«Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.»

«Den hellige ånd har mange viktige oppgaver, og er vår hjelper

Den treenige Gud  er tilstede i våre liv gjennom Den hellige ånd. Og som vi kan lese over, har Den hellige ånd mange viktige oppgaver. Han skal veilede oss til hele sannheten, vise oss hva synd er, hva rettferdighet er, hva dom er, og hvem Jesus er. Uten Den hellige ånd, kan vi ikke forstå det enorme budskapet om vår Herre og frelser. Den hellige ånd er vår hjelper, veileder og trøster. Og han er tilstede i Guds barns hjerter.

På grunn av  dette kan vi vite at Gud ikke er fjern og langt borte. Han ønsker å være nær, og hjelpe oss slik at vi kan leve et liv som ærer ham. Jeg er glad for at jeg tror på en Gud som er tilstede.