Uilke misjonærer

Uilke misjonærer

Tanzania er månedens misjonsland. Så hva gjør egentlig en misjonær i Tanzania?

Misjon

Misjon 

Månedens misjonsland i februar er Tanzania.

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.

Det er over 60 år siden NLMs første misjonærer dro til Tanzania, og det er fortsatt misjonærer i landet. Og når vi spør hva misjonærene i Tanzania egentlig driver med, må svaret nesten bli: Det kommer an på hvilken misjonær vi snakker om.

For mens noen  misjonærer jobber med evangeliserende arbeid for å gjøre Jesus kjent i nye områder, blant annet hos et folk som heterdatooga-folket, driver andre med helsearbeid på sykehus eller distriktssykehus.

Traktater er en av de mest effektive måtene å drive evangelisering på

Og mens noen  jobber som piloterfor å frakte misjonærer til steder de ellers ikke kunne kommet, jobber andre som lærere på Kiabakari bibelskole. Selv om mange er kristne i Tanzania trengs det god bibelundervisning for at man kan bli grunnfestet i troen. Disse lærerne er med å utruste elevene, sånn at de igjen kan gå videre med evangeliet til andre.

Noen andre misjonærer igjen jobber med annet bistandsarbeid, som lese- og skriveopplæring og med vannprosjekter, for å bedre folks levekår i Tanzania.

Det er også  noen misjonærer som er med på å produsere brosjyrer med kristent budskap som kan deles ut. Dette er en av de mest effektive og også billigste måtene å drive evangelisering på, og det trykkes titusenvis av traktater, som deles ut i Tanzania og også i nabolandet Kenya. Men selv om traktatene deles ut gratis, må selvsagt noen lage dem, og dette er noen av misjonærene med på.

Gud signe Tanzania og folket der

Bønneemner

– Takke for det Gud har gjort i Tanzania
– Be for NLMs misjonærer i landet
– Be om at Gud må velsigne alle misjonærenes arbeid
-Be om vekkelse blant folk i Tanzania
– Velsign traktatene som deles ut, så mennesker kan bli frelst og oppbygget gjennom dem
– Be om at Gud kaller flere til å bli misjonærer i Tanzania

Dette var bare noen av tingene NLMs misjonærer i Tanzania holder på med. Og nå i februar husker vi ekstra godt på misjonærene i Tanzania, og det de gjør for å spre budskapet om Jesus til menneskene rundt seg, både gjennom ord og gjennom det de gjør.

Og på samme måte som et av versene i Tanzanias nasjonalsang avslutter, avslutter vi også med denne bønnen:

Gud signe Tanzania og folket der

Foto: Stig Bjørsvik/NLM Arkiv