Ulik tilbedelse

Ulik tilbedelse

iTro har snakka med litt forskjellige folk om hva de legger i tilbedelse.

Hans Jakob Moldekleiv  (21 år) tjenestegjør i militæret:

Hvordan tilber jeg? En sang som har betydd mye for meg på dette området er ‘Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg’. For meg handler ikke tilbedelse bare om lovsang. For meg er tilbedelse det å innse hvor stor Gud er og at Han vil frelse meg, og prise Han for det.

Jeg er i militæret om dagen, og der er det ikke akkurat mulighet for å lovsynge av full hals. Tilbedelsen for meg er å hjelpe mine kompiser, låne ut penger når det trengs, hjelpe til med sengestrekken, ta initiativ på vaskingen osv. Jeg tror det var en munk en gang som mente det at når man tjente de fattige, tjente man kristus selv. Men jeg vil si at når du tjener et medmenneske (trenger ikke å være fattig) tilber du den levende Gud. Det er min tilbedelse.

I tillegg tilbed eg gjerne i fellesskap saman med andre

Siri Seltveit  (25 år), diakon:

Eg brukar mykje musikk i tilbedinga. I jobben min køyrer eg ein god del, og svært mykje av tida i bil brukar eg til å høyre på lovsang. For meg vert lovsang ei hjelp i tilbedinga. Bilen er dessutan ein stad eg ofte ber.

I tillegg tilbed eg gjerne i fellesskap saman med andre, til dømes ved å komme på gudstenester og andre møtepunkt der Gud er i sentrum. Fellesskapet eg får ta del i i denne tilbedinga er veldig viktig for meg. I dette fellesskapet får eg både gi og ta imot, noko som eg også ser på som ulike former for tilbeding av Gud.

Dessutan er «den stille tilbedinga» der berre eg og Gud er saman veldig viktig for meg; å kunne komme til Gud, leggje frå meg det som tynger, vere saman med han, snakke med han og ta imot av det han har for meg.

Familielivet kan ogsåvære et sted for å tilbe Gud

(26 år), psykologistudent og småbarnsmor:

Tilbedelse skjer på mange måter, også for meg. I det siste har jeg tenkt på hvordan familielivet også kan være et sted for å tilbe Gud. Jesus er tilstede i alle sider av livet, og han vil at vi skal gjøre alt til ære for han! Derfor ønsker jeg å tilbe Gud med å tjene familien min. Ved å be om og prøve å være verdens beste kone for mannen min og verdens beste mamma for lille Johanna Olea.

Å gjøre det tror jeg er etter Guds vilje og til glede for både han og dem! Tenk så viktig det er å ta vare på sine nærmeste, og tenk så viktig og godt det er å ha trygge hjem for store og små. Spesielt i vårt samfunn tror jeg vi trenger familier som holder sammen og viser Guds kjærlighet både innad og utad.

Foto: Tech109 på flickr

Tema

Temaet på iTro i september er «Tilbedelse».