Ung og bryr deg?

Ung og bryr deg?

- Når det kommer til omsorg for andre er ikke landegrenser en barriere, skriver Mari og Marie. De er misjonsprosjektansvarlige på Kvitsund Gymnas.

Misjon

Mari Kvelvane Johansen og Marie Ljosland Waale er misjonsprosjektansvarlige på Kvitsund Gymnas. Kvitsund Gymnas er en kristen videregående internatskole i Kviteseid i Telemark.

Hvis du ønsker å vise omsorg for arbeidet som drives i Indonesia kan du gi et bidrag til prosjektet på kontonr: 2801.22.49855 , merket med navn og «gave».

Når du hører at 18,1 % av Indonesias befolkning lever under fattigdomsgrensa, er det lett å tenke at dette, i forhold til mange andre fattige land, ikke er et sjokkerende tall.

I Indonesia bor  det imidlertid en kvart milliard mennesker, og 18,1 % representerer derfor rundt 43 000 000 mennesker som lever uten sjanse til å få oppfylt sine mest grunnleggende behov.

Vi driver en kaffebar, setter opp teater, konsert og revy, arrangerer misjonsløp og engasjerer skolen i frivillig arbeid

Det er mye  urettferdighet i verden. Derfor er det så fantastisk at nettopp du gidder å lese dette innlegget! Det betyr jo at du vil være med å gjøre menneskers liv bedre og gi dem det et menneske trenger mer enn noe annet: Omsorgen og freden som vi bare kan få hos Gud.

Å jobbe for rettferdighet når man er ungdom i Norge er ganske annerledes enn å jobbe som misjonær eller bistandsarbeider. Vi hører om tyfonen på Filipinene og krigen i Syria og Sudan, men når man selv sitter en halv verden unna er det lett å føle seg maktesløs.

Vi er årets  tredjeklasse på Kvitsund Gymnas, og i år har vi fått sjansen til å bidra til å samle inn penger til NLMs arbeid i Indonesia. For å samle inn penger gjør vi forskjellige ting, som å drive en kaffebar, sette opp både teater, konsert og revy, arrangere misjonsløp og å engasjere skolen i frivillig arbeid.

På denne måten kan vi være med å finansiere de mange viktige prosjektene som NLM jobber med i Indonesia. Prosjektet støtter misjonærene i sitt arbeid med å fortelle om Jesus, styrke lokale kristne og drive kristent barnearbeid. Misjon viser seg på mange måter, og en måte å nå mennesker med evangeliet er gjennom bistandsarbeid.

Når det kommer til omsorg for andre er ikke landegrenser en barriere

I Indonesia er  dette blant annet å sørge for skolegang og leksehjelp, som gir barn muligheten til å komme seg bort fra et liv på søppelplassen og få seg en trygg jobb og skaffe et bedre liv for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. NLM arbeider også med å tilby gratis helsesjekk, medisinsk oppfølgning og informasjonsarbeid som redder mange menneskeliv.

Indonesia blir årlig rammet av en rekke naturkatastrofer. Siden folk er så fattige, betyr dette ofte at de i en naturkatastrofe mister alt de eier. Et av målene med prosjektet er derfor å flomsikre hus slik at mennesker er så godt som mulig rustet for å takle katastrofene som kommer.

For at misjons- og bistandsarbeidet skal fungere trengs mennesker som bryr seg. Slike som bruker tiden sin til å lese innlegg om rettferdighetsarbeid. Når det kommer til omsorg for andre er ikke landegrenser en barriere.

Statistikken er hentet fraglobalis.no.

Foto: Privat