Valg av kirke

Valg av kirke

Hvorfor er det så mange forskjellige kirkesamfunn, og har det noe å si hvilket man velger?

Spørsmål & svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.

Hvorfor er det så mange forskjellige kirkesamfunn, og har det noe å si hvilket man velger?

Hei!

Det er mange grunner til at det er så mange kirkesamfunn. Jeg vil si det hovedsakelig er tre grunner til at det er så mange forskjellige kirkesamfunn, og det er geografiske, kulturelle og teologiske grunner.

Geografi

Det er ikke så vanskelig å skjønne at geografi får en del å si. Verden er stor, og at det er kirker i Japan, kirker i Norge, kirker i Spania, kirker i Brazil og så videre, er bare naturlig. Dermed blir det av naturlige årsaker en del kirkesamfunn rundtforbi.

Men til og med om det allerede finnes en kirke i en by, kan det bli opprettet en ny kirke i samme by. Det er ikke sikkert det er spesielle forskjeller i hva de lærer en gang, så hvorfor nok en kirke? Kunne de ikke slått seg sammen med kirken som allerede var der?

Kultur

Kanskje kunne de det, men så er saken den at folk er forskjellige. Folk liker og tiltrekkes av forskjellige ting, ønsker å ha fokus på forskjellige ting, trives bedre i enkelte møtekulturer enn andre, og så videre. Og det er helt greit. Folk er forskjellige, og vil trives i forskjellige miljø alt etter hvilke mennesketyper de er, hva de er vant med og så videre.

Dersom man skal ha et felleskap som man kaller sitt åndelige hjem, er det jo godt at man trives der. Derfor kan det være en positiv ting at det finnes mange kirker – for da blir det lettere å finne en plass hvor man kan trives.

Dersom man brenner for misjon ute i den store verden, føler man seg nok mer hjemme og har nok mer lyst til å engasjere seg i en kirke hvor det er et sterkt misjonsfokus enn for eksempel i en kirke hvor det er mer fokus på å nå ut til nærområdet.

Forskjellige kirker kan også prioritere forskjellige innslag i gudstjenesteformen, noe som gjør at forskjellige menigheter ganske enkelt kan ha forskjellig stil på møtene – noe som igjen appellerer til forskjellige mennesker.

Det viktigste er at man hører til et kristent fellesskap hvor man kan få styrket sin tro, og da er det store mangfoldet av menigheter der ute noe vi kan vi glede oss over.

Teologi

Så er det de teologiske forskjellene, forskjellene i hva de forskjellige kirkesamfunn lærer og formidler. Dette er de største og mest avgjørende forskjellene.

Mennesker har alltid vært uenige om hvordan vi skal forstå og anvende Guds ord, og det er bare til å innse: Det er ingen kirker som har 100% korrekt forståelse av absolutt alt. Men det betyr ikke at vi ikke kan vite noe som helst om hva som er sunt og rett, og at det ikke spiller noen som helst rolle hvilken kirke man går i.

Det viktigste er at det fundamentale er på plass, nemlig at man tror at Bibelen er Guds ord og øverste autoritet for tro og liv. Man tror på treenigheten med Fader, Sønn og Ånd, tror at Sønnen ble menneske og levde under samme kår som oss, men uten synd. At man tror at han døde på korset for å ta straffen for alle menneskers synder. At han overvant døden og lever i dag. At på grunn av at han allerede har tatt straffen for våre synder kan han erklære de rettferdige som tror på ham og gi dem tilgivelse og evig liv, og at de som avviser ham vil bli dømt til evig fortapelse.

Det som er viktig når man skal velge seg en kirke å gå i og høre til, er at man finner en forsamling hvor man får høre forkynnelse ut fra Bibelen, forkynnelse og undervisning om evangeliet om Jesus Kristus, død på korset for våre synder og oppreist til vår rettferdiggjørelse, og livet i troen på ham.

En slik forkynnelse vil føre til at du kan vokse, modnes og bli trygg i troen, så det kan ha mye å si hvilken kirke du velger å høre til i.

Så er det jo slik at ingen menigheter er perfekte, det må vi bare innse. Men i et fellesskap kan vi være gode hjelpere for hverandre, hjelpe hverandre til å holde fokus på Jesus – og slik påvirke menighetsfellesskapet positivt.

Lykke til!

Hilsen Yngve Litleskare Leine

John Olav Selstø

Spørsmål & svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.