Det er verdifullt å være trofast i et fellesskap

Det er verdifullt å være trofast i et fellesskap

Å komme sammen i fellesskap som kristne er en del av det å være kristen.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Og la oss ikke holde oss borte når ungdomsarbeidet vårt samles, står det i Hebreerne 10,25 – på ungdomsspråk. Her påpekes det hvor viktig det er å være aktiv i fellesskapet.

Men hvorfor er det så viktig? Jeg er jo kristen selv om jeg ikke går i ungdomsarbeidet hver uke eller måned?

Det er jo sant. Bibelen sier jo ikke: «Hver den som påkaller Herrens navn, samt kommer på minst to gudstjenester i måneden, skal bli frelst»

Teksten i kursiv er det jeg som la til, i verset man finner i Romerne 10,13 – som igjen siterer Joel 3,5.

Lojalitet og fast oppmøte er ikke en forutsetning for frelsen vi leser om i slutten av verset, men det er et sentralt element i det å påkalle Herrens navn, som vi leste om først.

Og det er den som påkaller Herrens navn som blir frelst og som er en kristen.

Etterfølgelse

Du tenker kanskje at det ikke er så viktig for meg å tilhøre et fellesskap med andre kristne, og at jeg lett kan følge Jesus andre steder, med vennegjengen som ikke tror.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

I starten går det kanskje greit – men det er nok av eksempler på at den innstillingen gjør at man ender opp lenger vekk fra Jesus, og som endestasjon: mister tilliten til ham fullstendig.

Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag (Hebreerne 3,12-13)

Egen erfaring

I min ungdomstid brukte jeg mange fredager på bedehuset, men i noen perioder hadde jeg ikke så lyst til å dra på ungdomsopplegget, og droppet det.

Når jeg ser tilbake på det i dag, er jeg ikke i tvil om hvilke av disse fredagene som har vært mest betydningsfulle, og som har formet meg mest.

Det var de på bedehuset.

Vær trofast

La oss derfor ikke holde oss borte når ungdomsarbeidet samles, som noen har for vane – selv om det ikke alltid frister like mye og er like gøy.

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne 10,24)

Ungdomstida er med på å forme deg som menneske og bygge din karakter. Til den oppgaven bør det kristne fellesskapet være best skikket, og stå klar med åpne armer og åpne dører, sammenleggbare bord og kanskje en selvbetjent kiosk.

Fellesskapet skal støtte hverandre og hjelpe hverandre i troa.

Og dette er løftet vi får av Jesus:

Bli i meg, så blir jeg i dere. (Johannes 15,4)

Ole Johan Bredvei Hvarnes

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.