Vi forstår ikke alltid hvorfor vi lider, men vi kan vite at Gud er med oss i lidelsen

Vi forstår ikke alltid hvorfor vi lider, men vi kan vite at Gud er med oss i lidelsen

De samme hendene som formet jorden ble naglet til et kors.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det er stor forskjell på spørsmålet «hvordan kan Gud være god når det skjer så mye ondt der ute i verden?» og på spørsmålet «hvordan kan Gud være god når jeg har det vondt, sliter og lider?».

Bibelen er virkelighetsnær

Vi er alle lidere eller potensielle lidere. De harde faktaene er at alle mennesker enten lider nå, eller vil støte på lidelse i fremtiden. Ingen er immune, selv om noen slipper billig unna, og andre får dobbel dose.

Jeg er glad for at Bibelen ikke er en virkelighetsfjern samling bøker hvor lidelse, sorg og frustrasjon er fremmedord, men at den virkelighetsnært beskriver et liv i vår verden.

I Bibelen er det rom for den som full av begeistring roper «Gled dere i Herren!», men også rom for personen som i fortvilelse roper ut «Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?». Uansett hva du kjenner deg mest igjen i av disse to er det plass til deg i Guds fortelling.

Tro hardt nok = problemfritt liv?

Noen sier at bare man kommer til Jesus så vil brikkene i livet falle på plass og man vil bli spart for diverse problemer.

Det er fantastisk å følge Jesus, men løftet om at vi skal bli spart for all ondskap og prøvelser i dette livet så lenge vi tror på Jesus er vanskelig å forankre bibelsk.

Jeg vil anbefale å ikke falle for primitive budskap som lover et problemfritt liv som kristen.

Sier man ikke da at disiplene – som tross alt ble fengslet, torturert og forfulgt – ikke trodde nok? Jeg vil anbefale å ikke falle for primitive budskap som lover et problemfritt liv som kristen. Et slikt virkelighetsfjernt budskap uten forankring i Bibelen vil ikke gjøre deg godt i lengden.

Bibelen er klar på at vi må forvente lidelse. Den forteller at vi lever i en tilværelse vi gjerne kaller i et «allerede – ennå ikke». Guds rike er kommet nær ved Jesus, men vi venter på at Guds rike en dag skal komme helt og fullt når Jesus skal komme igjen og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.

I mellomtiden vil vi støte på mye vakkert og flott, men også på vanskelige situasjoner og motstand. Og hvordan kan vi vandre med Gud gjennom smerte og lidelse?

Sterkere gjennom lidelse

Som et kart og kompass som gir retning for en båt i ukjent farvann er Bibelen en god guide til hvordan vandre med Gud gjennom smerte og lidelse.

Et av de verdifulle perspektivene Bibelen gir oss er at lidelsen vi opplever ikke behøver å være udelt negativ for oss.

For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.
Romerne 5,3

Når et brukket ben blir leget, sies det at benet er enda sterkere enn det var før skaden skjedde. På samme måte kan de vonde opplevelsene vi har bli en styrke for oss i lengden.

Motgang danner karakter og gjør det lettere for oss å identifisere oss med andre som har det vanskelig. Dessuten, i møte med lidelse og svakhet innser man gjerne at mennesket er skrøpelig og trenger Gud.

Jeg er svært glad for at jeg slipper å sette mitt håp til meg selv. Det ville ledet til fortvilelse. At jeg får lov til å sette mitt håp til Gud – han som er mektig, full av nåde og godhet og som aldri feiler. Det er et enormt privilegium.

Gud er nær i lidelsen

I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Jesaja 57,15

Fra det gamle testamentet, helt til det nye testamentet beskrives Gud som nær de som lider og har det vondt. Han er ikke likegyldig vår lidelse, men er til stede og sørger med oss.

Hebreerbrevet forteller hvordan Gud ikke distanserer seg fra lidelsen, men er kommet så nær at han til og med har kjent det på sin egen kropp. De samme hendene som formet jorden ble naglet til et kors.

Gud ble menneske i Jesus og kjente på mange av de samme tingene vi kjenner på, som å bli fristet, sviktet og forrådt av sine nærmeste. Korsfestelsen er det ultimate eksemplet på at Jesus opplevde både lidelse og urettferdighet.

 For vi har ikke en øversteprest (Jesus) som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
Hebreerne 4,15-16

Kom

Gud vet hva vi går igjennom og han kaller oss til seg i alle faser av livet, ikke minst i smerten. Vi kan komme med alt vi er og har, og vite at han ikke vil støte bort noen. Han tar imot våre byrder, fordi han har omsorg for oss.

Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Matteus 11,28.

KevinCarden / lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.