En bok om den kompliserte flukten fra Syria og Irak

En bok om den kompliserte flukten fra Syria og Irak

Les anmeldelse om boken som tar deg med inn i et av vår tids store dramaer.

Lest

Kari Fure – Flukten fra Syria og Irak

Lunde Forlag, 2015

Kjøp boka her.

 

Bli med inn i et av vår tids store dramaer. Slik står det skrevet på omslaget til boka Flukten fra Syria og Irak. Kari Fure, redaktør i Dagen, har virkelig påtatt seg en stor og komplisert oppgave når hun skal skrive en bok om dette temaet. For dette er ikke bare et nåtidens drama. Det har pågått i meget lang tid, og ingen klarer å se hvordan og når det skal ende.

Fra folkemord i Tyrkia frem til i dag

Den pågående konflikten i Syria, Irak og områdene rundt er så kompleks at enhver forfatter må velge bort mye for å få plass i en bok, om den skal være på leselig lengde. Fure har i denne boka valgt å trekke linjene fra folkemordet i Tyrkia for hundre år siden, og fram til i dag. Gjennom boka blir vi kjent med mye historie og mange personer, og sammen tegner dette bildet av hvordan situasjonen er. Det tegner i alle fall deler av det. For boka har sine sterke og svake sider. Alt er ikke like godt dekket.

-Litt ensidig fokus på kristne

Forfatteren får, gjennom en rekke personskildringer og intervjuer, fram hvor tøft og grusomt det må være å oppleve all elendigheten, med nesten ensidig fokus på kristne. Vi leser side opp og side ned om hvordan hjem, kirker og hele byer plutselig blir omgjort til krigssoner og gravplasser. IS` herjinger er voldsomme, og Fures skildringer sammen med nyhetsbilder vi alle sitter med berører enhver.

Les utdrag fra boken Flukten fra Syria og Irak her. 

Mye om flukt, lite om selve flukten

Det boka derimot har lite fokus på er dens egen tittel. Vi leser om mange personer som må flykte, men veldig lite om flukten. Det virker for meg som om det mangler noen kapitler. Fure hopper veldig kjapt fra grusomhetene i Syria og Irak til flyktninger i Sverige. Hvor ble det av Middelhavet? Og ikke minst hvor ble det av alle de som lever i flyktningeleirer?

En gjennomgående tone i boka er at vi må hjelpe. Derfor burde dette også vært mye bedre drøftet. Flest mulig flyktninger til Norge, eller hjelpe de i nærområdene?

Liker du det du leser? Kjøp boka Flukten fra Syria og Irak hos Lunde Forlag. 

– Les den!

Det er vanskelig å skrive en bok om et så komplekst drama. Kari Fure har virkelig gått grundig til verks og skrevet en bok som både berører og engasjerer. Den store mengden med historie som blir presentert gir et godt grunnlag for å forstå noe av konflikten. Derfor vil jeg si: Les den! Jeg angrer i alle fall ikke på at jeg gjordet det.

Lest

Kari Fure – Flukten fra Syria og Irak

Lunde Forlag, 2015

Kjøp boka her.