«Et falmet budskap» utfordrer kristne i dagens samfunn

«Et falmet budskap» utfordrer kristne i dagens samfunn

Yancey pynter ikke på sannheten om situasjonen i 2017.

Lest

Et falmet budskap er skrevet av Philip Yancey. Han er en evanglikal, amerikansk forfatter.

Den er utgitt på Luther forlag i 2017.
Her kan du få kjøpt boken hos Lunde Forlag. 

Bokas undertittel er «Hva skjedde med nåden?», og utfordrer kristne til å svare på dette. Et stort og viktig spørsmål – for nåde er en sentral del av det kristne budskapet.

Videre spørres det hvordan kristne kan ha endt opp med et så dårlig rykte som de har, og ha bidratt til at mange har fått et så negativt bilde av kristendommen.

Kan den avvises?

Utsnitt av forsiden til boken av Philip Yancey.

Det beste ville vært om man kunne avvist hele boka med at den tar utgangspunkt i USA. Deretter kunne man lese den, og finne ut at det er det den handler om; at det som beskrives er lite gjenkjennelig i vår norske kontekst.

Dessverre er det ikke slik. Altfor mye er lett gjenkjennelig, og mye er relativt kjipt å lese.

Et selvranskende blikk

Boka ser nærmere på om det kristne budskapet virkelig er et godt budskap, og hvordan dette har blitt formidlet. Den utfordrer både meg som enkeltperson og som en del av en kristen menighet. Hele veien er det med et selvransakende blikk: Hvordan kan jeg og menigheten ha bidratt til at situasjonen er blitt som den er blitt, og hva kan vi gjøre videre fremover for å endre denne trenden?

Yancey pynter ikke på sannheten, samtidig som han gjør det klart for oss at vi bør ha mer enn gode nok muligheter til å gjøre noe med dagens situasjon. En bok som er skrevet på en god og lettlest måte, og som tar oss inn i viktige og dagsaktuelle problemstillinger – verdt å lese av mange grunner.

Lest

Et falmet budskap er skrevet av Philip Yancey. Han er en evanglikal, amerikansk forfatter.

Den er utgitt på Luther forlag i 2017.
Her kan du få kjøpt boken hos Lunde Forlag.